Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 5. märts 2015. a. kell 12.08
Muudetud: 25. märts 2015. a. kell 13.26

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

6. klassi ajaloo õpetamise eesmärk :
¤ Õpetada tundma maailma vanimaid asustatud piirkondi ja kõrgkultuure, võrdlema
Muinas-Eestit maailmaga;
¤ Õpetada erinevaid majandamisviise läbi aegade;
¤ Õpetada erinevaid poliitilisi ja usulisi tõekspidamisi;
¤ Suunata kasutama teatmeteoseid, ajakirjandust, internetti jm ajalooalase
informatsiooni saamiseks;
¤ Arendada loovat ja loogilist mõtlemist;
¤ Õpetada kaarti tundma ja kaardiga töötama;
¤ Tutvustada õpitud paikade siiani säilinu kultuuriväärtusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.03-27.03
¤ Vana- Rooma. Etruskid, õp lk 73-77, tv lk 36-37
¤ Rooma riigi tekkimine, õp lk 78-81, tv lk 38-39
30.03-02.04
¤ Rooma vabariik, õp lk 82-85, tv lk 40-41
¤ Rooma ja Kartooga, õp lk 86-89, tv lk 42-43
06.04-10.04
¤ Roomast saab suurriik, õp lk 90-93, tv lk 44-45
¤ Roomlaste usk ja eluolu, õp lk 94-97, tv lk 46-47
13.04-17.04
¤ Kodusõjad ja vabariigi lõpp, õp lk 98-101, tv lk 48-49
¤ Kordamine
20.04-24.04
¤ Kontrolltöö
¤ Rooma keisririik, õp lk 102- 105, tv lk 50-51
27.04-30.04
¤ Rooma linn, õp lk 106- 109, tv lk 52-53
¤ Elu Rooma keisririigis, õp lk 110-113, tv lk 54-55
04-05-08-05
¤ Rooma kultuur, õp lk 114-117, tv lk 56-57
¤ Jeesus Kristus ja ristiusu tekkimine, õp lk 118-121, tv lk 58-59
11.05-15.05
¤ Ristiusk ja Rooma riik, õp lk 122-125, tv lk 60-61
¤ Constantinus Suur ja ristiusu võidukäik, õp lk 126- 129, tv lk 62-63
18.05-22.05
¤ Põhjapoolsed rahvad, õp lk 130-133, tv lk
¤ Suur rahvasterändamine ja Lääne-Rooma langus, õp lk 134-137, tv lk 64-65
25.05-29.05
¤ Kordamine, õp lk 138-139, tv lk 68-69
¤ Kontrolltöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Vana-Rooma” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
2) teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;
3) selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;
4) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel;
6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Romulus, Hannibal, Caesar, Augustus, Jeesus Kristus.

Hindamine üles

Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine:
"5" - 90-100%
"4" - 75- 89%
"3" - 45- 74%
"2" - 49- 18%
"1" - 17- 9 %