Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 4. jaanuar 2015. a. kell 22.20
Muudetud: 30. aprill 2015. a. kell 08.35

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 05. - 09. jaanuar
Seiklus Saaremaal http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/saareseiklus/

II nädal 12. - 16. jaanuar
Punane raamat ja hävimisohus liigid http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html

III nädal 19. - 23. jaanuar
Punane raamat ja hävimisohus liigid http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html

IV nädal 26. - 30. jaanuar
Vihmametsad tv lk 14-15

V nädal 02. - 06. veebruar
Kõrb ja tundra tv lk 16-19

VI nädal 09. - 13. veebruar
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21

VII nädal 16. - 20. veebruar
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad. http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/pildid.html
http://web.zone.ee/loodusop/

VIII nädal 23. - 27. veebruar
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27

IX nädal 04. -06. märts
Tugi- ja liikumiselundkond http://www.purposegames.com/game/skelett-quiz, http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/luustik_liikumiselundid.html

X nädal 09. - 13. märts
Katse - pulsi mõõtmine tv lk 34

23.-27.03 Grupitööna katsete esitlemine klassile
30.03-03.04 tööleht - Loodusega seotud sõnad, nendele tähenduste leidmine
06.-10.04 Praktiline töö - grupiga seedeelundkonna kujutamine erinevate töövahendite abil suurele paberile.
13.-17.04 Seedeelundkonna ettekanne.
20.-24.04 katsete esitlused - kopsu mudel ja neerude töö
27.04-01.05 katsete esitlused - kopsu mudel ja neerude töö
04.-08.05 Võistluse tutvustus, kakkudega tutvumine piltide kaudu.
11.-15.05 Uue teema ettevalmistamine grupis, töö planeerimine ja tunni ülesehitamine.
18.-22.05 Tööleht inimese kohta
25.-29.05 Tööleht loomade kohta

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Avastusõppes kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.
Tööd kogub õpilane õppeaasta jooksul loodusõpetuse tööde kausta. Avastusõppes tehtud töid võib hinnata, hinne märgitakse eKoolis loodusõpetuse päevikusse.
Avastsõppe kokkuvõttev hinnang - arvestatud/mittearvestatud poolaasta lõpul.
Konsultatsioon neljapäeval kell 14.00-14.45 ruumis 407.