Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2015. a. kell 19.03
Muudetud: 5. jaanuar 2015. a. kell 14.40

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5. - 9.01 
Mandrid - referaadi koostamine. 

12. - 16.01 
Punane raamat ja hävimisohus liigid tv lk 7 
http://www.zbi.ee/punane/
19.- 23.01 
Seiklus Saaremaal  http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/saareseiklus/

26. - 30.01 
Vihmametsad tv lk 14-15 

2. - 6.02 
Kõrb ja tundra tv lk 16-19 

9. - 13.02 
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21 

16. - 20.02
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad. 
http://web.zone.ee/loodusop

23. - 27.02 
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27 

2. - 6.03 
Tugi- ja liikumiselundkond http://www.purposegames.com/game/skelett-quiz,http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/luustik_liikumiselundid.html 


9. - 13.03 
Katse - pulsi mõõtmine tv lk 34 I nädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema 
2) oskab looduses märgata muutusi 
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks 
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul) 
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis) 
* aktiivne osavõtt tundidest.