Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 29. detsember 2014. a. kell 09.51
Muudetud: 18. jaanuar 2015. a. kell 22.00

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

6. klassi ajaloo õpetamise eesmärk :
¤ Õpetada tundma maailma vanimaid asustatud piirkondi ja kõrgkultuure, võrdlema
Muinas-Eestit maailmaga;
¤ Õpetada erinevaid majandamiseviiase läbi aegade;
¤ Õpetada erinevaid poliitilisi ja usulisi tõekspidamisi;
¤ Suunata kasutama teatmeteoseid, ajakirjandust, internetti jm ajalooalase
informatsiooni saamiseks;
¤ Arendada loovat ja loogilist mõtlemist;
¤ Õpetada kaarti tundma ja kaardiga töötama;
¤ Tutvustada õpitud paikade siiani säilinu kultuuriväärtusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.01-09.01
¤ Muistne Hiina, õp lk 110-113, tv lk 56-57
¤ Hiina kultuur, õp lk114-117, tv lk 58-59
12.01-16.01
¤ Kordamine, õp lk 118-119, tv lk 60-61
¤ Kontrolltöö
19.01-23.01
II osa
¤ Vana-Kreeka, õp lk 8-13, tv lk 4-5
¤ Mükeene kultuur, õp lk 14-17, tv lk 6-7
26.01-30.01
¤ Kreeka kangelased, õp lk 18-21, tv lk 8-9
¤ Kreeka polised, õp lk 22-25, tv lk 10-11
02.02-06.02
¤ Kreeklaste usk, õp lk 26-29, tv lk 12-13
¤ Töö
09.02-13.02
¤ Sparta riik, õp lk 30-33, tv lk 14-15
¤ Võitlus päralaste vastu, õp lk 34-37, tv lk 16-17
16.02-20.02
¤ Ateena demokraatia, õp lk 38-41, tv lk 18-19
¤ Ateena linn õp lk 42-45, tv lk 20-21
23.02-27.02
¤ Ateenlaste elu, õp lk 46-49, tv lk 22-23
¤ Teater, õp lk 50-53, tv lk 24-25
02.03-06.03
¤ Olümpiamängud, õp lk 54-57, tv lk 26-27
¤ Filosoofia ja teadus, õp lk 58-61, tv lk 28-29
09.03-13.03
¤ Makedoonia riik ja Aleksander Suure sõjaretk, õp lk 62-65, tv lk 30-31
¤ Hellenism, õp lk 366-69, tv lk 32-33

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat, riigi laienemist hellenismi perioodil;
2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
3) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid kirjelduse põhjal;
4) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
6) teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur.

Hindamine üles

Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine:
"5" - 90-100%
"4" - 75- 89%
"3" - 45- 74%
"2" - 49- 18%
"1" - 17- 9 %