Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12097 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2014. a. kell 09.47
Muudetud: 29. detsember 2014. a. kell 10.39

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 19.01.-23.01.2015
1. tund
L.4 Klima und Natur. Wortschatz. Konjuktionen.
2. tund
Das Klima in Deutschland und Estland.

2. nädal 26.01.-30.01.2015
1. tund
Wie ist das Wetter heute?
2. tund
Wortpaare. Õbungen.

3. nädal 2.02.-6.02.2015
1. tund
Haben Sie schon den Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter in Estland.

4. nädal 9.02.-13.02.2015
1. tund
Herr Atrohmeiers Wettertagebuch. Friesenlied.
2. tund
Wiederholung zur KA. (das Wetter)

5. nädal 16.02.-20.02.2015
1. tund
Kontrollarbeit (das Wetter)

6. nädal 23.02.-27.02.2015
1. tund
Natur- das sind auch Tiere. Plussquamperfekt.
2. tund
Hans im Glück- lesen, übersetzen.

6. nädal 2.03.-6.03.2015
1. tund
Hans im Glück. Verkleinerungssuffixe -chen, -lein
2. tund
Hans im Glück. Wo? wohin? mit stellen, legen, hängen, stecken

7. nädal 9.03.-13.03.2015
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege. Das Futurum.
2. tund
Hilde und Fritz Emmerich- lesen, übersetzen. Präteritum.

8. nädal 23.03.-27.03.2015
1. tund
Dr. E. Striegel-lesen, übersetzen. Das Perfekt.
2. tund
Zeitformen.

9. nädal 30.o3.-3.04.2015
1. tund
Zeitformen. Übungen.
2. tund
Prominaladverbien. Übungen. Wörterkontrolle.

10. nädal 6.04.-10.04.2015
1. tund
Die Zwillinge Carsten und Thorsten-lesen, übersetzen.
2. tund
Übungen mit dem Wortschatz.

11. nädal 13.04.-17.04.2015
1. tund
Ein Text zu erzählen.
2. tund
Kontrollarbeit. (L.5 C1 Wörter, Zeitformen)

12. nädal 20.04.-24.04.2015
1. tund
Rund um das Berufsleben.
2. tund
Nachholearbeiten

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased oskavad:
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi
*teha intervjuud etteantud märksõnade abil
*rääkida oma elutingimustest, elukohast

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha lleppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine on esmaspäeval peale 7 tundi vöi kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.