Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2014. a. kell 08.34
Muudetud: 29. detsember 2014. a. kell 09.30

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 5.01-9.01.2015
L1. tund
L.9 Mis teil on täna kavas? Lahutatava liitega verbi pööramine
2. tund
Modaalverbide pööramine. Dialoogid.

II nädal 12.01.-16.01.2015
1. tund
Härra Krekemeieri ja veronika märkmikkalender.
2. tund
Minu päevaplaan. Harjutused.

III nädal 19.01.-23.01.2015
1. tund
Me lähme M. Thomasesse. Verbi mögen kasutamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.11 Me ostame toiduaineid. lahutatava liitega verbi pööram.

IV nädal 26.01.-30.01.2015
1. tund
Me lähme M. Thomasesse. Verbi mögen kasutamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.11 Me ostame toiduaineid. lahutatava liitega verbi pööram.

V nädal 2.02.-6.02.2015
1. tund
Carola sõidab kaubahalli. Es gibt - Akk.
2. tund
koostada jutt tegusõnaga einkaufen Üb.A10

VI nädal 9.02.-13.02.2015
1. tund
omadussõna ilma artiklita, tv. harjutused
2. tund korrata kontrolltööks L.10-11

VII nädal 16.02.-20.02.2015
1. tund
Kontrolltöö L.10-11
2. tund
L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Nimis. käänamine koos omaduss. ja umbm. artikliga.

VIII nädal 23.02.-27.02.2015
1. tund
Dialoogid, sõnavara õppimine, harjutused
2. tund
Dialoogid - me ostame riideid, mõõblit

IX nädal 2.03.-6.03.2015
1. tund
Dialoogide harjutamine, töövihiku harjutused
2. tund
Dialoogid hindele, sõnavara.

X nädal 9.03,-13.03.2015
1. tund
L.13 Kuhu ja kus? Dat. ja Akk. kasutamine.
2. tund
Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused.

XI nädal 23.03.-27.03.2015
1. tund
Dat. ja Akk. eessõnade kasutamine, harjutused
2. tund
Isikulise asesõna käänamine. Harjutused.

XII nädal 30.03.-3.04.2015
1. tund
Kordamine tööks (L.13)
2. tund
Kontrolltöö (L.13)

XIII nädal 6.04.-10.04.2015
1. tund
L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.
2. tund
V. Kunz. Tekst, küsimused, harjutused.

XIV nädal 13.04.-17.04.2015
1. tund
L.14 Lisa und Niklas. Tekst, küsimused harjutused.
2. tund
Silke Seiffert, Hausfrau. Sich verbid. Omadussõna määrava art. järel.

XV nädal 20.04.-24.04.2015
1. tund
W. Schröder, Rentner. Tekst, harjutused.
2. tund
L.14 kordamine tööks.

XVI nädal 27.04.-1.05.2015
1. tund
L.14 kontrolltöö.
2. tund
L.15 Meie vaba aeg. Umbisikulise ases. man kasutamine.

XVII nädal 4.05.-8.05.2015
1. tund
Günther, spordifänn. Kõrvallausega algav lause.
2. tund
Es kasutamine lauses, harjutused.

XVIII nädal 11.05.-15.05.2015
1. tund
Erika loeb ja kirjutab meelsasti. Eessõna von kasutamine, harjutused.
2. tund
Rektion der Verben- harjutused.

XIX nädal 18.05.-22.05.2015
1. tund
L.15 kordamine
2. tund
L.15 kontrolltöö

XX nädal 25.05.-29.05.2015
Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akkusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

inne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga.