Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maidu Varik

õppealajuhataja

Kontakt: maidu@oesel.edu.ee

Loodud: 3. november 2014. a. kell 08.26
Muudetud: 3. november 2014. a. kell 08.38

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui iga päev.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. TUND- Jätkame slaidide koostamist, lisame tausta ja korrigeerime kogu tööd. Moodustame grupid, et läbi viia fotoprojekt, "HUVITAV KURESSAARE".
Rühmatöö/märka ja jäädvusta fotokaameraga KURESSAARE linnas probleeme või huvitavaid fakte
KODUS: Lõpeta oma esitlus ning saada gmaili konto kaudu enda mailile. HINNE!

2. TUND: Uurimuslike tööde vormistusnõuded.
KODUS: Püüa sõnastada kava, mida kokkuvõttes kirjutad Vaatleme kavasid ning õpetaja abi ka uuringu kokkuvõtte sõnastusel
3. TUND- Uurimusliku töö põhiosad.
Kontrollime veel viitamist ja selle üles märkimist oma töösse. Kasutatud kirjandus ja selle üles märkimine oma töösse.

KODUS: Kontrolli töö vormistusnõuete kohaselt oma tööd

4. TUND- resümee töös, selle kasutamine
TUND: Koosta oma tööle resümee

5. TUND- Salvestame oma uurimistöö kausta. Arutleme teemal, milliseid kogemusi said antud töö käigus


6. TUND-Film ja selle tegemine,. arutlus tunnis, viimane lõpuprojekt rühmatööna; "valmib õpetliku sõnumiga film
KODUS: Grupid mõtlevad välja filmi teema ja teostuse, filmimise diim!

7. TUND- Film ja sellega seonduvad probleemid, vaatleme eelmise aasta huvitavaid film, arutleme, milliseid vigu peaks vältima

8. TUND- Vaatleme filme

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Kuna tunnis on kehtestatud kindlad reeglid (reeglistiku täitmine).

Hindamine üles

Kõik kodused tööd (esitlus jm) saavad õpetaja poolt hinnatud, õpilased esitlevad oma projekti.
Õpilaste individuaalsete ja rühmatööde hindamisel kasutatakse veebipõhiseid hindamismudeleid - http://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/ - mille kriteeriumite määramisel saavad ka õpilased kaasa rääkida.
Poolaasta hinne II veerandi lõpul.