Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 23. oktoober 2014. a. kell 16.01
Muudetud: 23. oktoober 2014. a. kell 16.08

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.-31. okt
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloogust? tv lk 27

3.-7. nov
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

10.-14. nov
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

17.-21.nov
Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35


24.-28. nov
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43


1.-5. dets
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43


8.-12. dets
Vulkaani mudeldamine.

15.-19. dets
Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest