Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: - prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 19. oktoober 2014. a. kell 22.57
Muudetud: 23. oktoober 2014. a. kell 14.43

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

6. klassi ajaloo õpetamise eesmärk :
¤ Õpetada tundma maailma vanimaid asustatud piirkondi ja kõrgkultuure, võrdlema
Muinas-Eestit maailmaga;
¤ Õpetada erinevaid majandamiseviiase läbi aegade;
¤ Õpetada erinevaid poliitilisi ja usulisi tõekspidamisi;
¤ Suunata kasutama teatmeteoseid, ajakirjandust, internetti jm ajalooalase
informatsiooni saamiseks;
¤ Arendada loovat ja loogilist mõtlemist;
¤ Õpetada kaarti tundma ja kaardiga töötama;
¤ Tutvustada õpitud paikade siiani säilinu kultuuriväärtusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.10-31.10
¤ Vana-Egiptus, õp lk 62-65, tv lk 30-31
¤ Riik ja ühiskond, õp lk 66-69, tv lk 32-33
03.11-07.11
¤ Elu pärast surma, õp lk 70-73, tv lk 34-35
¤ Jumalad, templid ja teadus, õp lk 74-77, tv lk 36-37
10.11-14.11
¤ Vaaraode retked, õp lk 78-81, tv lk 38-39
¤ Kordamine, õp lk 82-83, tv lk 40-41
17.11-21.11
¤ Kontrolltöö
¤ Foniikia meresõitjad, õp lk 84-87, tv lk 42-43
24.11-28.11
¤ Iisraeli rahvas Palestiinas, õp lk 88-91, tv lk 44-45
¤ Iisraellaste usk, õp lk 92-95, tv lk 46-47
01.12-05.12
¤ Pärsia suurriik, õp lk 96-99, tv lk48-49
¤ Kordamine, õp lk 100-101, tv lk 50-51
08.12-12.12
¤ Kontrolltöö
¤ Muistne India, õp lk 102-105, tv lk 52-53
15.12-19.12
¤ India usk ja kultuur, õp lk 106-109, tv lk 54-55
¤ Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Vanad Idamaad” läbimise järel õpilane:
1) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat;
2) selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse ning Mesopotaamia näitel;
3) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid, Babüloni rippaiad; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
4) teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon, selgitab, mis on Vana Testament;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester;
6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon, Hammurapi, Mooses, Taavet.

Hindamine üles

Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine:
"5" - 90-100%
"4" - 75- 89%
"3" - 50- 74%
"2" - 49- 18%
"1" - 17- 9 %