Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2014. a. kell 09.40
Muudetud: 29. august 2014. a. kell 10.02

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
02-09-05.09.2014
1. tund
L.14 Wiederholung.Silke Seiffert, Hausfrau.
2. tund
L.14 -c lesen, übers. Übungen- das Adj. mit best. Art.
2. nädal
08.09.-12.09.2014
1. tund
Wilhelm Schröder, Rentner- Wörter, lesen
2. tund
L.14 Üb. aus dem Ah.
3. nädal
15.09.-19.09.2014
1. tund
L.15 Unsere Freizeit I, das Indefinitpronomen man
2. tund
L.15 Günther, der Sportfan. Satz mit dem Nebensatz.
4. nädal
22.09.-26.09.2014
1. tund
L.15 Nebensätze. Der Gebrauch von "es".
2. tund
L.15-C Erika liest und schreibt gern. Präposition von.
5. nädal
29.09.-03.10.2014
1. tund
L.16 Unsere Freizeit II . Konrad Krämer, der Musiker. Genitiv.
2. tund
Genitivbildung. Übungen.
6. nädal
06.10.-10.10.2014
1. tund
L.16-B Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil."sein" im Prät.
2. tund
L.16-c Meinhard und seine Tante.
7. nädal
13.10.-17.10.2014
1. tund
L.16 Was mache ich in meiner Freizeit.
2. tund
Kordav kontrolltöö L.15-16
8. nädal
27.10-31.10.2014
1. tund
Stundenkontrolle (L.15-16 Wörter, Genitiv)
2. tund
L.17 Wie komme ich zur Post? Präpositionen.
9. nädal
03.11.-07.11.2014
1. tund
L.17. Öffnungszeiten. Grundformen der regelmässigen Verben.
2. tund
Es ist schon ziemlich dringend. Grundformen.
10. nädal
10.11.-14.11.2014
1. tund
L.17 Wo ist eine Bushaltestelle? Das Präteritum
2. tund
L.17 Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
11.nädal
17.11.-21.11.2014
1. tund
Wie gehe ich zum Stadtzentrum? (zur Schule , nach Hause). Unreg. Verben.
2. tund
L.17. Den Weg erklären. Unregelmässige Verben.
12. nädal
24.11-28.11.2014
Den weg erklären.
1. tund
L.18 Notruf. Das Perfekt.
Infinitiv mit oder ohne "zu", Übungen
2. tund
Test (Grundformen der unregelm. Verben)
13. nädal
01.12.-05.12.2014
1. tund
Hilfe! Unser Fernseher brennt! Imperativ.
2. tund
Übungen mit Imperativ. Wiederholung des Wortschatzes.
14. nädal
08.12.-12.12.2014
1. tund
Ein Unfall auf dem Autobahn. Hören und Lesen.
2. tund
Ich fühle mich nicht wohl. Dativergänzung.
15. nädal
15.12.-19.12.2014
1. tund
L.18 Wiederholung. Weihnachten in Estland.
2. tund
Weihnachtslieder.
16. nädal
05.01.-09.01.2015
1. tund
Präteritum- und Perfektübungen.
2. tund
wiederholung zur KA.
17. nädal
12.01.-16.01.2015
1. tund
Kontrollarbeit (Präteritum, Perfekt
2. tund
Über Kontrollarbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
*rääkida kodutöödest
*kasutada umbisikulist lauset (man Sätze)
*moodustada omastavat käänet ja seda kasutada
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.