Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2014. a. kell 12.24
Muudetud: 25. august 2014. a. kell 12.40

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama: 
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega; 
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega; 
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega; 
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama; 
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega. 
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 3. sept 
Sissejuhatus ainesse. Ainekaardi ja hindamise tutvustamine. Tähistaevas. Ühe tähtkuju joonistamine. 

II nädal 10. sept 
Tähistaevas. Tähistaeva vaatlused (iseseisev töö). tv lk 5 Tähistaevas kapiuksel. 

III nädal 17. sept 
Päike tekitab varje. tv lk 11 

IV nädal 24. sept 
Referatiivne töö ühest planeedist. tv lk 12 

V nädal 1. okt 
Päikesesüsteemi mudeldamine. tv lk 13 

VI nädal 8. okt 
Päikesesüsteemi mudeldamine. tv lk 13.

VII 15. okt
 Kuidas planeedid liiguvad? Mängime pöörlemist ja tiirlemist. tv lk 18-19 

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema 
2) oskab looduses märgata muutusi 
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks 
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul) 
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis) 
* aktiivne osavõtt tundidest