Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 16. august 2014. a. kell 08.59
Muudetud: 25. august 2014. a. kell 08.48

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 5. sept
Sissejuhatus ainesse. Ainekaardi ja hindamise tutvustamine.
Tähistaevas. Ühe tähtkuju joonistamine.

II nädal 12. sept
.Päikesesüsteem. Planeedid.
Päike tekitab varje. tv lk 11

III nädal 19. sept
Tund arvutiklassis või raamatukogus.
Referatiivne töö ühest planeedist. tv lk 12

IV nädal 26. sept
Päikesesüsteemi mudeldamine. tv lk 13 või maakera mudeldamine

V nädal 3. okt
Päikesesüsteemi mudeldamine. tv lk 13 või maakera mudeldamine

VI nädal 11. okt
Referatiivne töö Kaali järvest.

VII 17. okt
TutvumEe TEADUSKESKUS AHHAA-ga.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest