Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 18. juuni 2014. a. kell 08.44
Muudetud: 18. juuni 2014. a. kell 09.25

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpime, et
*suhtestada ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
*osata tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajaloolist infot
*mõista ja hinnata kaasaja sündmusi ajaloolises taustsüsteemis
*osata analüüsida ja hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
*osata leida tõendusmaterjali ajalooallikast ja hinnata allika usaldusväärsust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 03.-07.03.
1. §1 Uusaja algus, uusaja etapid
2. §2 Puritanism ja teised kalvinistlikud usuvoolud
3. §3 Ilmalikud õpetused

II nädal 10.-14.03.
1. §5 Prantsuse valgustus
2. §6 Saksa ja inglise valgustus
3. Tunnikontroll §1- 4+ §6

III nädal 24.-28.03.
1. §7 Prantsuse absolutism
2. §8 Parlamentarism Inglismaal
3. §9 Saksamaa. Preisimaa tõus

IV nädal 31.03.-04.04.
1. §10 Austria -valgustatud absolutism
2. §13 Rootsi- valgustatud absolutism
3. §14 USA loomine

V nädal 07.-11.04.
1. §15 Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia
2. Kontrolltöö §7-10 ja 13-15
3. Rühmatöö- Venemaa §4, 11 ja 12

VI nädal 14.-18.04.
1. Rühmatüüde esitlus (plakat või slaidiprogramm)
2. §16 ja §26 Sõjandus- ideekaardi koostamine
3. §17 Teadus 18. saj.- tabeli koostamine

VII nädal 21.-25.04.
1. §18-19 Kunst-laiendatud kavade koostamine
2. §20 Prantsuse riik ja ühiskond Suure revolutsiooni ajal
3. §21Religioon Suure rev. ajal

VIII nädal 28.04.-02.05.
1. §22 Kultuur suure rev. ajal
2. §23 Konsulaat, Esimene keisririik
3. §25 Viini kongress, Meternichi süsteem (rahvusvahelised suhted)

IX nädal 05.-9.05.
1. §24 Industriaalühiskond
2. §27-28 Poliitilised ja majandusõpetused
3. §29-39 Sotsialism 19. saj.

X nädal12.-16.05.
1. Kontrolltöö §20-30
2. §31 ja 35 Saksamaa
3. §32 ja 33 Kreeka, Itaalia

XI nädal19.-23.05.
1. §34 Venemaa
2. §36 Teadus 19. saj.-tabeli koostamine
3. §37-43 Ideekaartide koostamine (paaristöö- iga paar loosib kaks paragraafi)

XII nädal 26.-29.05.
1. Ideekaartide esitlus
2. Ideekaartide esitlus
3. Kursuse lõpp, hinded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab:
*rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu ja vaadelda maailma nende pilgu läbi
*analüüsida ajaloo probleeme
*leida, selekteerida, refereeridaanalüüsida ja hinnata primaarseid ja sekundaarseid ajalooallikaid
*analüüsida massimeedia informatsiooni
*esitada info läbitöötlemise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult; koostada teese, uurimusi ja arutlusi, töötada kaardiga

Mõistab ja teab:
*ajalooliste ajastute (esiaeg, vanaaeg, keskaeg ja uusaeg) põhisisu ja vaimulaadi
*maailma olulisi kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidavust
*Eesti ajalugu ja selle seoseid maailma ajalooga
*ühiskonnas toimuvaid muutusi ning arengu järjepidavust ajaloo vältel
*tänapäeva globaalprobleemide olemust

Hindamine üles

1.Kursuse jooksul toimub 5 arvestuslikku tööd
a) kolm kontrolltööd mahuga 20-25 punkti
b)2 rühmatööd
Nende tööde hinded on kohustuslikud. Kui õpilane puudub või kui töö ebaõnnestub, on tal õigus see 10 päeva jooksul peale töö tagastamist see uuesti teha. Aeg lepitakse kokku, vastamise vormi määrab õpetaja. Kui kursuse lõpus on tegemata 2 arvestuslikku tööd, on hinne 2, kui on üks võlg, on hinne 3
2. Kolm kodu- või tunnitöö hinnet võrduvad ühe arvestusliku töö hindega
3.Konsultatsioon teisipäeval 15.45-16.30 klassis 409, järelvastamine 10 päeva jooksul peale tööde tagastamist kokkulepitud ajal. Igal õpilasel on õigus mitterahuldavat hinnet üks kord parandada.