Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 5. juuni 2014. a. kell 08.28
Muudetud: 5. juuni 2014. a. kell 09.40

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpime, et
*suhtestada ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
*osata tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajaloolist infot
*mõista ja hinnata kaasaja sündmusi ajaloolises taustsüsteemis
*osata analüüsida ja hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
*osata leida tõendusmaterjali ajalooallikast ja hinnata allika usaldusväärsust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25.-29.11.
1. §26+ §1.10 Kirjasõna ja kultuur
2. §27+ §1.10 Usk Rooma riigis
3. §29+ §1.11 Hiline Rooma keisririik

II nädal02.-06.12.
1. §27, §29+§1.9 Ristiusu teke ja levik
2. ROOMA KONTROLLTÖÖ: §1.5-1.12 va. §1.7 (+ §22-30)
3. §1+ §2.4 Mis on keskaeg? Ühiskond ja elu- olu.

III nädal 09.-13.12.
1. §2 Suur rahvasterändamine
2. §3 Bütsants
3. §4 + §2.2 Frangi Riigi kujunemine

IV nädal16.-20.12.
1. §5+ §2.2 Frangi riik karolingide ajal
2. §6+ §2.4 Feodaalsuhete kujunemine
3. Jõulumäng

V nädal 06.-10.01.
1. §7+ §2.3 Viikingid ja nende kultuur
2. §9 + §2.5 Lääne- Euroopa ristiusu kiriku kujunemine
3. §14 ja §15 Katoliku kirik kõrgkeskajal ja hiliskeskajal

VI nädal13.-17.01.
1. §17+§2.6 Ristisõjad
2. §13 + §2.7 Riigivõim kõrg- ja hiliskeskajal
3. §16 Rekonkista

VII nädal 20.-24.01.
1. §4-9 ja §13-17+ §2.2-2.6 KONTROLLTÖÖ
2. §20-21 Linnade teke, linnakultuur ja majandus
3. §22+ §2.8 Ülikoolid ja teadus

VIII 27.-31.01.
1. §26+ §2.10. Suured maadeavastused
2. §27 Indiaani kõrgkultuurid

IX nädal 03.-07.02.
1. §28 +§2.9 Humanism ja renessanss
2. Arutluse kirjutamine
Teemad:
a) Kuidas said suured maadeavastused võimalikuks?
b) Miks suutsid Eurooplased alistada indiaanlaste suured impeeriumid?
c) Kuidas muutsid humanism ja renessanss inimeste maailmapilti?

X nädal 10.-14.02.
08.02. §30 Saksa reformatsioon
14.02. §31 Luterlik reformatsioon
14.02. §32 Šveitsi reformatsioon

XI nädal17.-21.02.
1. §33 reformatsioon Inglismaal
2. §34 Ususõjad Prantsusmaal
3. §36 Madalmaade vabadusvõitlus

XII nädal 24.-28.02.
1. RÜHMATÖÖ §11, 24,37, 38 + §2.12Vene riik ja kultuur
2 §39 Teadus varauusajal
3.Kokkuvõte. Hinded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab:
*rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu ja vaadelda maailma nende pilgu läbi
*analüüsida ajaloo probleeme
*leida, selekteerida, refereeridaanalüüsida ja hinnata primaarseid ja sekundaarseid ajalooallikaid
*analüüsida massimeedia informatsiooni
*esitada info läbitöötlemise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult; koostada teese, uurimusi ja arutlusi, töötada kaardiga

Mõistab ja teab:
*ajalooliste ajastute (esiaeg, vanaaeg, keskaeg ja uusaeg) põhisisu ja vaimulaadi
*maailma olulisi kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidavust
*Eesti ajalugu ja selle seoseid maailma ajalooga
*ühiskonnas toimuvaid muutusi ning arengu järjepidavust ajaloo vältel
*tänapäeva globaalprobleemide olemust

Hindamine üles

1.Kursuse jooksul toimub 3 arvestuslikku tööd
a) kaks kontrolltööd mahuga 20-25 punkti
b)arutlus
Nende tööde hinded on kohustuslikud. Kui õpilane puudub või kui töö ebaõnnestub, on tal õigus see 10 päeva jooksul peale töö tagastamist see uuesti teha. Aeg lepitakse kokku, vastamise vormi määrab õpetaja. Kui kursuse lõpus on tegemata 2 arvestuslikku tööd, on hinne 2, kui on üks võlg, on hinne 3
2. Kolm kodu- või tunnitöö hinnet võrduvad ühe arvestusliku töö hindega
3.Konsultatsioon teisipäeval 15.45-16.30 klassis 409, järelvastamine 10 päeva jooksul peale tööde tagastamist kokkulepitud ajal. Igal õpilasel on õigus mitterahuldavat hinnet üks kord parandada.