Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Ajalugu: 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 3. aprill 2014. a. kell 13.46
Muudetud: 3. aprill 2014. a. kell 13.46

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Miks me seda ainet õpetame?
1.Kasvatada õpilastes huvi keskaja vastu
2.Tutvuda kodukoha ajalooga keskajal
3.Erinevate ajalooallikate kasutamise oskuse täiendamine ja allikakriitika alustega tutvumine
4.Põhjuse- tagajärje,sarnasuse- erinevuse seoste mõistmine ja oskus näha kaugete sündmuste mõju tänapäevale (ajaloolise jürjepidavuse mõistmine)
5.Õpib tundma ajaloolist mitmekesisust ja oskab analüüsida selle mitmekesisuse pühjuseid.
6.Õpib kasutama erinevaid teabeallikaid (õpik, ajakirjandus, muuseum, internet, dokumendid, kaardid, pildid)
7.Parandab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ja õpib oma seisukohta kujundama, väljendama ja kaitsma.
8.Kordame talupoja ja maaisanda elu ja tegevust ja kirjutame kontrolltöö §10-13 kohta
9.Tutvume linnade rajamise, nende elukorralduse ja valitsemisega ning linnainimeste õiguste, kohustuste, elu ja tööga, kohaliku ja rahvusvahelise kaubandusega, käsitöö korralduse ja käsitööliste väljaõppega ning naiste osaga linnas
10. Tutvume linna alamkihtide olukorraga
11.Tutvume katoliku kiriku korralduse,õpetuse ja mõjuvõimuga, kirikute ehitamisega,kloostrite, ordude ja ketserlike liikumistega

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 24.-28.03.
1. 1. §40 Ristisõjad Läänemere kaldal
2. Kordamistund

II näda 31.03.-04.04.
1.Kontrolltöö §31-37 või plakatiettekanne ühe ristisõja kohta
2.§41 Keskaegse Liivimaa valitsemine

III nädal 07.-11.04.
1.§42 Saksa ordu
2.§43 Mõis ja küla

IV nädal 14.-18.04.
1. §44 Linn
2. §45 Koolid ja haridus

V nädal 21.-25.04.
1.§46 Ülikoolid ja õpetlased
2.§47 Tehnoloogia, meditsiin

VI nädal 28.04.-02.05.
1.Kordamine § 41-47
2. Riigipüha

VI nädal 05.-09.05.
1.Kontrolltöö §41-47
2.§48 Renessanss ja humanistid

VII nädal 12.-16.05.
1.§49 Suured maadeavastused
2.§50 Koloniaalajastu algus

VIII nädal 19.-23.05.
1.§51 Varauusaegne Riik
2.Rühmatöö 52-55 Arvestuslik hinne

IX nädal 26.-29.05.
1 Kokkuvõte . Tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Ajas orienteerumise oskus
2. Kõrgkeskaja ja varauusaja, linnakultuuri, käsitöö ja kaubanduse arenguga tutvumine, linnade välisilme ja elukorralduse tundmine, Suured maadeavastused ja reformatsioon, humanism ja renessanss
3:.Katoliku kiriku osa mõistmine keskaja elukorralduses, kiriku mõju vähenemine varauusajal
4.Ajaloosündmuste kohta küsimuste koostamine ja neile vastuste leidmine erinevatest allikatest
5.Paranevad funktsionaalne lugemisoskus ehk tekstist arusaamine, arutlusoskus, kriitiline mõtlemine, seoste leidmise oskus ja põhjuse- tagajärje leidmise oskus
6.Tugevneb empaatiavõime, oskus end keskajal elanud inimese rolli või olukorda asetada ja tema käitumist mõista, koostöö ja konfliktide vältimise oskus
7.Paraneb erinevate ajalooallikate kasutamise oskus ja kaardi tundmise oskus.
8.Õpitakse lihtsa kava koostamist

Hindamine üles

1. TUNNIHINDED:Hindan pidevalt nii tunni- kui kodust tööd.
2. Kolm tunnihinnet võrduvad ühe kontrolltöö hindega
3. Veerandi jooksul toimub 2 kontrolltööd ja arvestuslik rühmatöö. Need hinded on kohustuslikud ja vajadusel tuleb järele vastata (puudumine, ebaõnnestunud töö)
4.Konsultatsioon toimub teisipäeval 8. tunni ajal klassis 409.
5. Järelvastamise aeg ja vorm kooskõlastatakse eraldi. Igal õpilasel on õigus ühtev hinnet üks kord parandada