Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 26. märts 2014. a. kell 12.44
Muudetud: 26. märts 2014. a. kell 12.44

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24. - 28.03
Liitmise ja lahutamise, korrutamise ja jagamise mäng
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/activities/mentalmaths.shtml

31.03 - 04.04
Kümnendmurdude korrutamise ja jagamise pranglimine
miksike.ee

07. - 11.04
Peastarvutamine
http://www.quia.com/cb/288247.html

14. - 17.04
Dupligon - geomeetriliste kujundite dubleerimine
http://www.brainbashers.com/games/dupligon.asp

21.- 25.04
Kümnendmurrud
http://mott.edu.ee/mottwiki

28.03 - 02.05
Arvutamine
http://www.primarygames.com/math/quickmath/
05. - 09.05
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm


12. - 16.05

Kümnendmurrud
http://www.mathema.ee/testid/5/kymnendE.html
19. - 23.05
Nuputamine
http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse arvestuslik poolaasta hinne.Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse.Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 307, kell 14.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetaja