Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2014. a. kell 15.20
Muudetud: 25. märts 2014. a. kell 15.20

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24. - 28.03 Naha tundlikkus tv lk. 43
31.03 - 04.04 Võrdleme inimest ja sisalikku, järelduste tegemine
07.- 11.04 Jutustus inimahvist ( kasutada materjale internetist ) tv lk. 47
14. - 17.04 Muuseumi külastus ja kokkuvõtte tegemine tv lk. 49
21. - 25.04 Herbaarium 5 kevadtaimest
28. - 02.05 Kõige huvitavam ...... tv lk. 53
05. - 09.05 Katse,, Kuidas tekib hallitus?", töölehe täitmine
12. - 16.05 Lindude vaatlemine
19. - 23.05 Puude ja põõsate vaatlemine
26. - 28.05 Kokkuvõte vaatlustest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
- õpib uurima, seostama, avastama, järeldusi tegema
- oskab looduses märgata muutusi
- oskab arvutist otsida infot

Hindamine üles

Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Kui hinnatakse numbriliselt, siis pannakse hinne loodusõpetusse, sissekanne: töö teostatud avastusõppe tunnis. Hinne kujuneb poolaasta lõpuks. Aktiivne osavõtt tundidest.