Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 22. märts 2014. a. kell 08.09
Muudetud: 22. märts 2014. a. kell 08.09

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane saab teada,kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused,tehnoloogia areng ja reformatsioon
.......kinnistab oskust koostada mõistekaarti ja laiendatud kava
.......töötab ajalookaardiga ja koostad lihtsamaid skeeme
.......väljendab end suuliselt ja kirjalikult
.......asetab end minevikus elanud inimese olukorda

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Tutvumine ainekaardiga.Keskaegne Liivimaa ja Saksa ordu.§41-42
2.Mõis ja küla.§43
II NÄDAL 1.Linn.§44
2.Koolid ja haridus.Ülikoolid.§45-46.Meeskonnatöö.
III NÄDAL 1.Tehnoloogia ja meditsiin.§47
2.Kokkuvõtlik kordamine.
IVNÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.4-1 Renessanss ja humanistid. §48
2.Suured maadeavastused.§49
V NÄDAL 1.Euroopa koloniaalajastu algus.50
2.Varauusaegne riik.§51
VI NÄDAL 1.Reformatsioon.§52
2.Vastureformatsioon.§53
VII NÄDAL 1.Muutused igapäevaelus.§54
2.Kordamine.
VIIINÄDAL 1.Reformatsioon ja Liivi .§55
2.Eesti Rootsi valduses.§56
IX NÄDAL 1.Kokkuvõte ja kordamine.
2.KONTROLLTÖÖ NR:4-2

X NÄDAL 1.Kuressaare linna elav ajalugu.
2.Kursuse lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab iseloomustada Eesti arengut, 16.sajandi majanduse ja linnade arengut, sealhulgas kodulinna arengut ning reformatsiooni mõju
............... seletab Liivi sõja põhjusi ja tgajärgi
............... seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MAADEAVASTUSED,REFORMATSIOON,RENESSANSS,HUMANISM
...............teab kes olid KOLUMBUS, MARTIN LUTHER, LEONARDO da VINCI, iseloomustab nende tegevust
...............oskab koostada mõistekaarti ja laiendatud kava
...............oskab töötada meeskonnas ja esitada stendiettekannet

Hindamine üles

Veerandi hinne koosneb 2 kontrolltöö hindest, Meeskonnatöö hindest ja töö protsessis saadud hinnete põhjal kujunenud arvestuslikust hindest.
Protsessihinnetena hinnatakse kodutöid suulise või kirjaliku vastamisena ja tunnitöid( tunnikontrollid, töölehtede ülesanded, atlase kasutamise oskus).
KONSULTATSIOONITUND on TEISIPÄEVITI KELL 13.45-st alates.
Järelvastamised kokkuleppel konsultatsiooni ajal.