Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 17. märts 2014. a. kell 19.53
Muudetud: 17. märts 2014. a. kell 20.01

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga, ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24. - 28.03
* Makedoonia riik ja Aleksander Suure sõjaretk (õ lk 62 - 65, tv lk 30, 31)
* Hellenism (õ lk 66 - 69, tv lk 32, 33)
31.03 - 4.04
* KONTROLLTÖÖ 1.04,
* Etruskid (õ lk 74-77, tv lk 36, 37)
7. - 11.04
* Rooma riigi tekkimine (õ lk 78-81, tv lk 38, 39)
* Rooma vabariik (õ lk 82-85, tv lk 40, 41)
14. - 18.04
* Rooma ja Kartaago (õ lk 86 - 89, tv lk 42, 43)
* Suur Reede
21. - 25.04
* Roomast saab suurriik (õ lk 90-93, tv lk 44, 45)
* Roomlaste usk ja eluolu (õ lk 94-97, tv lk 46, 47)
28. 04 - 2.05
* Kodusõjad ja vabariigi lõpp (õ lk 98-101, tv lk 48, 49)
*Kevadpüha
5. - 9.05
* Rooma keisririik (õ lk 102-105, tv lk 50-51)
* Rooma linn (õ lk 106- 109, tv lk 52, 53)
12. - 16.05
* Elu Rooma keisririigis (õ lk 110- 113, tv lk 54, 55)
* Rooma kultuur (õ lk 114-117, tv lk 56, 57)
19. - 23.05
* Jeesus Kristus ja ristiusu tekkimine (õ lk 118-121, tv lk 58, 59)
* Ristiusk ja Rooma riik (õ lk 122-125, tv lk 60, 61)
26 - 30.05
* Costantinus Suur ja ristiusu võidukäik (õ lk 126-129, t lk 62, 63)
*Põhjapoolsed rahvad (õ lk 130-133, tv lk 64, 65)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat, riigi laienemist hellenismi perioodil;
2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
3) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid kirjelduse põhjal;
4) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
6) teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur.

Teema „Vana-Rooma” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
2) teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;
3) selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;
4) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel;
6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Romulus, Hannibal, Caesar, Augustus, Jeesus Kristus.

Hindamine üles

Nõuded õpilasele: igas tunnis olgu kaasas õpik, töövihik, vihik
Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine 90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina.

Konsultatsioon toimub kolmapäevitii ruumis 106 kell 15.00. - või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist.