Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 14. märts 2014. a. kell 08.59
Muudetud: 21. aprill 2014. a. kell 08.30

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 24. -28. märts
Pulsi mõõtmine tv lk 34

II nädal 31. märts - 4. aprill
Päevamenüü analüüsimine tv lk 36-37 http://www.ampser.ee/index.php, http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/

III nädal 7. - 11. aprill
Minu sugupuu

IV nädal 14. - 18. aprill
Murrud meie ümber http://zunal.com/introduction.php?w=131322
Naha tundlikkus tv h 4/43

V nädal 21. - 25. aprill
Murrud meie ümber esitlus.

VI 28. aprill - 2. mai
KEVADPÜHA

VII 5. - 9. mai
Rühmatöö tv lk 50-51

VIII 12. - 16. mai
Loomad inimese elus. tv lk 53 tutvustus

IX nädal 19.- 23. mai
Õuesõpe - puude ja põõsaste vaatlemine tv lk 60

X nädal 26. - 30. mai
Lindude vaatlemine tv lk 58-59

XI nädal 2. - 5. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks
5) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest