Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 12. märts 2014. a. kell 20.43
Muudetud: 21. august 2014. a. kell 09.37

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritultkodulinna/kodukoha loous-, kultuuri-, haridus-,majandus-ja töökeskkonda ning selle toimimistajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24.03-28.03
¤ Võit Vabadussõjas, õp lk 142-144
31.03-04.04
¤ Elu Eesti Vanbariigis, õp lk 148-150
07.04-11.04
¤ Juuniküüditamine. Küüditamine Saaremaal õp lk 156-157
14.04-17.04
¤ Teine maailmasõda ja Stalingrdi lahing, õp lk 161-162
21.04-25.04
¤ Teise maailmasõja lõpp ja tuumapomm, õp lk 166-
28.04-30.04
¤ Metsavennad. Märtsiküüditamine Saaremaal
05.05-09.05
¤ Vastupanuliikumine, õp lk 174-176
12.05-16.05
¤ Taasiseseisvumine, õp lk 178-181
19.05-23.05
¤ Kuressaare läbi aegade "Minu kodu lugu" lk 44-46
26.05-30.05
¤ Kuressaare läbi aegade "Minu kodu lugu" lk 46-47
02.06-05.06
¤ Õppeekskursioon

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
¤ tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
¤ tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu
¤ tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
¤ tunneb kohalikkupäritolu vanasõnu, kõnekäände, rahvalaule, muistendeid;
¤ väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
¤ tunneb kohalikke kultuuritraditsioone(käsitöö, rahvarõivad,külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
¤ oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest.

Hindamine üles

Kodulugu on arvestuslik aine A/MA II ja IV veerandil. Numbrilised hinded märgitakse ajaloo päevikusse.