Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 12. märts 2014. a. kell 20.35
Muudetud: 21. august 2014. a. kell 09.38

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetamisega taotletakse, et
* õpilasel tekib huvi ajaloo vastu
* tutvub erinevate ajalooallikatega
* tutvub ajaloo põhimõistetega
* õpib küsimusi esitama, informatsiooni hankima
* areneb suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
* areneb koostööoskus ja kujutlusvõime

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24.03-28.03
¤ Iseseisev Eesti, õp lk 146-147
31.03-04.04
¤ Eesti iseseisvuse häving, õp lk 151-154
07.04-11.04
¤ Eestis vahetub valitseja, õp lk 158-160
14.04-17.04
¤ Eesti võitleb vabaduse eest, õp lk 163-165
21.04-25.04
¤ Metsavennad, õp lk 167-170
28.04-30.04
¤ Võõra võimu all, õp lk 171- 173
05.05-09.05
¤ Lech Walesa ja Solidaarsus, õp lk 176-177
12.05-16.05
¤ Eesti riigi taasülesehitamine, õp lk 182-184
19.05-23.05
¤ Kordamine
26.05-30.05
¤ Kontrolltöö
02.06-05.06
¤ Kokkuvõte veerandist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
¤ kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
¤ leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
¤ väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult;

Hindamine üles

Tööde hindamine:
"5" - 90 -100%
"4" - 89 - 70%
"3" - 69 - 50%
"2" - 49 - 18%
"1" - 17 - 9%
Ajaloo hinne pannakse poolaasta hindena. Ajaloo hinnete hulgas on ka koduloo hinded.