Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 20. jaanuar 2014. a. kell 11.55
Muudetud: 20. jaanuar 2014. a. kell 12.34

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Miks me seda ainet õpetame?
1.Kasvatada õpilastes huvi keskaja vastu
2.Tutvuda kodukoha ajalooga keskajal
3.Erinevate ajalooallikate kasutamise oskuse täiendamine ja allikakriitika alustega tutvumine
4.Põhjuse- tagajärje,sarnasuse- erinevuse seoste mõistmine ja oskus näha kaugete sündmuste mõju tänapäevale (ajaloolise jürjepidavuse mõistmine)
5.Õpib tundma ajaloolist mitmekesisust ja oskab analüüsida selle mitmekesisuse pühjuseid.
6.Õpib kasutama erinevaid teabeallikaid (õpik, ajakirjandus, muuseum, internet, dokumendid, kaardid, pildid)
7.Parandab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ja õpib oma seisukohta kujundama, väljendama ja kaitsma.
8.Kordame talupoja ja maaisanda elu ja tegevust ja kirjutame kontrolltöö §10-13 kohta
9.Tutvume linnade rajamise, nende elukorralduse ja valitsemisega ning linnainimeste õiguste, kohustuste, elu ja tööga, kohaliku ja rahvusvahelise kaubandusega, käsitöö korralduse ja käsitööliste väljaõppega ning naiste osaga linnas
10. Tutvume linna alamkihtide olukorraga
11.Tutvume katoliku kiriku korralduse,õpetuse ja mõjuvõimuga, kirikute ehitamisega,kloostrite, ordude ja ketserlike liikumistega

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 06.-10.01.
1) §24 Kloostrid ja ordud
2) §25 Nunnakloostrid

II nädal 13.-17.01.
1) §26 Kirikuhoone
2) §27 Riik ja valitsemine

III nädal 20.-24.01.
1)§28 Paavst ja keiser
2)§29 Inglismaa

IV nädal 27.-31.01.
1)§30 Prantsusmaa ja 100-aastane sõda
2) Kordamine kontrolltööks §21-30- kodune kontrolltöö

V nädal03.-07.02. NB! Võtta õpiku II osa raamatukogust!
1)§31-32 Bütsantsi keisririik ja kultuur
2)§33 Islam ja Araabia kalifaat

VI nädal10.-14.02.
1)§34 Islami kultuur
2)§36 Vana- Vene riik- rühmatöö

VII nädal 17.-21.02.
1)§37 Eesti muinasaja lõpul
2)§38 Ristisõjad Lähis. Idas

VIII nädal 24.-28.02.
1)19§39 Vaimulikud rüütliordud
2)§40 Ristisõjd Läänemere ääres

IX nädal03.-07.03.
1) kontrolltöö §35-40
2)§41 Keskaegse Liivimaa valitsemine

X nädal 10.-14.03.
1)§42 Saksa ordu
2)Perioodi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Ajas orienteerumise oskus
2. Kõrgkeskaja ja varauusaja, linnakultuuri, käsitöö ja kaubanduse arenguga tutvumine, linnade välisilme ja elukorralduse tundmine, Suured maadeavastused ja reformatsioon, humanism ja renessanss
3:.Katoliku kiriku osa mõistmine keskaja elukorralduses, kiriku mõju vähenemine varauusajal
4.Ajaloosündmuste kohta küsimuste koostamine ja neile vastuste leidmine erinevatest allikatest
5.Paranevad funktsionaalne lugemisoskus ehk tekstist arusaamine, arutlusoskus, kriitiline mõtlemine, seoste leidmise oskus ja põhjuse- tagajärje leidmise oskus
6.Tugevneb empaatiavõime, oskus end keskajal elanud inimese rolli või olukorda asetada ja tema käitumist mõista, koostöö ja konfliktide vältimise oskus
7.Paraneb erinevate ajalooallikate kasutamise oskus ja kaardi tundmise oskus.
8.Õpitakse lihtsa kava koostamist

Hindamine üles

1. TUNNIHINDED:Hindan pidevalt nii tunni- kui kodust tööd.
2. kolm tunnihinnet võrduvad ühe kontrolltöö hindega
3.Veerandi jooksul toimub üks kodune ja üks klassi kontrolltöö
Järelvastamine 10 päeva jooksul suuliselt või kirjalikult (määrab õpetaja)

4.Konsultatsioon toimub neljapäeval 7.-8. tunni ajal
Konsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad klassis 409