Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 7. jaanuar 2014. a. kell 15.17
Muudetud: 4. jaanuar 2015. a. kell 14.16

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

-

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Ainekaardi tutvustus.Riik ja valitsemine keskajal. §27
2.Paavst ja keiser. §28
II NÄDAL 1.Inglismaa. §29
2.Prantsusmaa ja saja-aastane sõda. §30
III NÄDAL 1.Kordamine.
2.KONTROLLTÖÖ NR. 3-1 Keskaegse Euroopa naabrid.
IV NÄDAL 1.Bütsantsi keisririik. §30
2.Bütsantsi kultuur. §31
V NÄDAL 1.Islam ja kalifaat. §33
2.Islami kultuur. §34
VI NÄDAL 1.Skandinaavlased,viikingid. §35
2.Vana-Vene riik. §36
VII NÄDAL 1.Eesti muinasaja lõpul. §37
2.Kordamine.
VIII NÄDAL 1.Eest Vabariigi sünnipäev.
2.KONTROLLTÖÖ NR.3-2 Ristisõjad Lähis-Idas.
IX NÄDAL 1.Vaimulikud rüütliordud. §39.
2.Ristisõjad Läänemere ääres. §40
X NÄDAL 1.Kokkuvõtlik kordamine. Suuline arvestuslik vastamine.
2.Veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-