Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 5. jaanuar 2014. a. kell 12.32
Muudetud: 28. veebruar 2014. a. kell 08.46

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.01
Nuputamine
http://www.teaduskool.ut.ee

13.01
Loogika - sudoku
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3953&page=1

20.01
Naturaalarvude võrdlemine
http://www.quia.com/rr/362351.html

27.01
Naturaalarvude jagamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg08-lk-nk-p0

03.02
Geomeetria- joontepesa
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0


10.02
Harilik murd
http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-fraction

http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php

17.02
Teisenda harilik murd kümnendmurruks
http://pedja.edu.ee/~mare/matem/harjutused/5_kymnend.htm


03.03
Kümnendmurdudega arvutamine
http://www.mathema.ee/testid//testiloend.html


10.03
Klotsimäng – tähelepanu arendamine
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0

Lisa
Roomanumbrid
http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=1

http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=2

http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=3

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Arvestuslik hinne pannakse välja 2. ja 4. veerandi lõpul. Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 308, kell 13.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.