Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2014. a. kell 13.24
Muudetud: 16. veebruar 2014. a. kell 20.01

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 6. - 10. jaanuar
Mandrid - referaadi koostamine.

II nädal 13. - 17. jaanuar
Punane raamat ja hävimisohus liigid tv lk 7 http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html

III nädal 20. - 24. jaanuar
Seiklus Saaremaal http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/saareseiklus/

IV nädal 27. - 31. jaanuar
Vihmametsad tv lk 14-15

V nädal 3. - 7. veebruar
Kõrb ja tundra tv lk 16-19

VI nädal 10. - 14. veebruar
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21

VII nädal 17. - 21. veebruar
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad. http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/pildid.html
http://web.zone.ee/loodusop/

VIII nädal 24. - 28. veebruar
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27

IX nädal 3. -7. märts
Tugi- ja liikumiselundkond http://www.purposegames.com/game/skelett-quiz, http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/luustik_liikumiselundid.html

X nädal 10. - 14. märts
Katse - pulsi mõõtmine tv lk 34

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest