Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 31. detsember 2013. a. kell 10.34
Muudetud: 31. detsember 2013. a. kell 11.31

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 20-24.01.2014
1. tund
L.4 Klima und Natur. Wortschatz. Konjuktionen.
2. tund
Das Klima in Deutschland und Estland.

2. nädal 27-31.01.2014
1. tund
Wie ist das Wetter heute?
2. tund
Wortpaare. Õbungen.

3. nädal 3-7.02.2014
1. tund
Haben Sie schon den Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter in Estland.

4. nädal 10-14.02.2014
1. tund
Herr Atrohmeiers Wettertagebuch. Friesenlied.
2. tund
Wiederholung zur KA. (das Wetter)

5. nädal 17-21.02.2014
1. tund
Kontrollarbeit (das Wetter)

6. nädal 24-28.02.2014
1. tund
Natur- das sind auch Tiere. Plussquamperfekt.
2. tund
Hans im Glück- lesen, übersetzen.

6. nädal 3-7.03.2014
1. tund
Hans im Glück. Verkleinerungssuffixe -chen, -lein
2. tund
Hans im Glück. Wo? wohin? mit stellen, legen, hängen, stecken

7. nädal 10-14.03.2014
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege. Das Futurum.
2. tund
Hilde und Fritz Emmerich- lesen, übersetzen. Präteritum.

8. nädal 24-28.03.2014
1. tund
Dr. E. Striegel-lesen, übersetzen. Das Perfekt.
2. tund
Zeitformen.

9. nädal 31.03-4.04.2014
1. tund
Zeitformen. Übungen.
2. tund
Prominaladverbien. Übungen. Wörterkontrolle.


10. nädal 7-11.04.2014
1. tund
Die Zwillinge Carsten und Thorsten-lesen, übersetzen.
2. tund
Übungen mit dem Wortschatz.

11. nädal 14-18.04.2014
1. tund
Ein Text zu erzählen.
2. tund
Kontrollarbeit. (L.5 C1 Wörter, Zeitformen)

12. nädal 21-25.04.2014
1. tund
Rund um das Berufsleben.
2. tund
Nachholearbeiten

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6. perioodi lõpul õpilased oskavad:
1. kirjeldada ilma Saksamaal ja Eestis õpitud sõnavara piires
2. lugeda võõrast teksti kasutades sõnastikku
3. moodustada vähendavaid sõnu liidete -chen ja -lein abil
4. moodustada erinevaid aegu ja kasutada neid
5.nimetada erinevaid elukutseid
6. jutustada ühte loetud tekstidest

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub esmaspäeval peale 7 tundi või kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.