Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2013. a. kell 14.31
Muudetud: 30. detsember 2013. a. kell 12.55

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 20-24.01.2014
1. tund
L.18 Hilfe! Unser Fernseher brennt. Der Imperativ.
2. tund
Übungen mit Imperativ.

2. nädal 27-31.01.2014
1. tund
Übungen mit Präteritum und Peerfekt.
2. tund
Ein Unfall auf der Autobahn- Text, Übungen.

3. nädal 3-7.02.2014
1. tund
Ich fühle mich nicht wohl. Meine Gesundheit.
2. tund
Verben mit Dativ, Übungen.

4. nädal 10-14.02.2014
1. tund
L.19 Wo liegt Estland? Komparationsstufen.
2. tund
Übungen mit Wortschatz. Komparation.

5. nädal 17-21.02.2014
1. tund
Erzählung über Estland.
2. tund
Über Estland erzählen. Üb. aus Ah.
5. nädal 24-28.02.2014
1 tund
Wiederholung zur KA (Estland)
2. tund
Kontrollarbeit (L.19)

6. nädal 3-7.03.2014
1. tund
L.20 Wo spricht man Deutsch? Datum.
2. tund
Die Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz,, Österreich.

7. nädal 10-14.03.2014
1. tund
Wiederholung zut KA. (L.20)
2. tund
Kontrollarbeit (L.20)

8. nädal 24-28.03.2014
1. tund
Unsere Mitmenschen. Gesichter und Körper.
2. tund
Beschreibe das Gesicht eines Menschen.

9. nädal 31.03-4.04.2014
1. tund
Der Körper, Körperteile.
2. tund
Wortpaare. Beschreibe einen Menschen.

10. nädal 7-11.04.2014
1. tund
Mein Traummann, meine Traumfrau- Wortschatz. Wortpaare.
2. tund
Beschreibe deinen Traummann, deine Traumfrau.

11. nädal 14-18.04.2014
1. tund
Wiederholung zur KA. (der Mensch)
2. tund
Kontrollarbeit. (der Mensch)

12. nädal 21-25.04.2014
1. tund
Schwache Deklination der Substantive.
2. tund
Übungen mit schwacher Deklination..

13. nädal 28.04-2.05.2014
1. tund
Adjektive- Antonyme.
2. tund
Kontaktanzeigen.

14. nädal 5-9.05.2014
1. tund
Wiederholung der Fragen.
2. tund
Interview mit I. Weiss. Wortschatz.

15. nädal 12-16.05.2014
1. tund
Interview durchführen.
2. tund
Interview mit M. Klein. Wortschatz.

16 nädal 19-23.05.2014
1. tund
Interview durchführen.
2. tund
Wiederholung zur KA.

17. nädal 26-30.05.2014
1. tund
Test.
2. tund
Nachholearbeiten

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

4. perioodi lõpul õpilased oskavad:
1. moodustada käskivat kõneviisi
2. kasutada ebareeglipäraste verbide lihtminevikku ja täisminevikku
3. rääkida haigusega seotud probleemidest, küsida tervise kohta
4. rääkida Eestist kasutades õpitud sõnavara
5. rääkida saksa keelt kõnelevatest maadest
6. öelda kuupäeva, aastaarvu
7. nimetada inimese näo-ja kehaosi
8. kirjeldada inimest välimuse ja iseloomu järgi.
9. esitada intervjuus küsimusi ja vastata küsimustele

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha lleppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine on esmaspäeval peale 7 tundi vöi kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.