Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2013. a. kell 13.59
Muudetud: 17. jaanuar 2014. a. kell 12.17

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10.01 Naturaalarvude lahutamine algteguriteks http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
17.01 Test 1 http://www.mott.edu.ee/mottwiki ( programm MateÄss )
24.01 Test 2 http://www.mott.edu.ee/mottwiki ( programm MateÄss )
31.O1 Aritmeetika koolielu.ee/waramu/download?rid
07.02 Naturaalarvude võrdlemine http://www.quia.com
14.02 Natiraalarvude jagamine http://www.thatquiz.org
21.02 Algebra http://www.mathplayground.com
28.02 Aritmeetika http://www. koolielu.ee
07.03 Sudoku http://www.jigsawdoku.com
14.03 Silmamõõdumäng http://www.koolielu.ee

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme. Matemaatuka ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.