Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2013. a. kell 13.37
Muudetud: 25. märts 2014. a. kell 15.05

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

07.01 Maailma kaart 400 aastat tagasi - uurimine raamatutest ja internetist
14.01Katse: milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas tv lk. 9
21.01 Plastiliinist raku mudeli valmistamine tv lk. 11
28.01 Elu erinevates lkeskkonnatingimustes, rühmatöö - töölehe täitmine, tv lk. 20
04.02 Inimene http://www.hot.ee/ margitli/INIMENE/pildid
11.02 Meeleelundid. Meeleelundite võimalused. Võrdleme inimese ja linnu nägemist, inimese ja koera haistmist. Hääled
18.02 Skelett http://www.purpusegames.com/game/skelett-quiz
25.02 Toitumine http://www.mudelid.5dvision.ee
04.03 Pulsisageduse mõõtmine rahulikus olekus ja peale pingutust
11.03 Südame ehitus ja töö http:/mudelid.5dvision.ee/syda

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
- õpib uurima, seostama, avastama, järeldusi tegema
- oskab looduses märgata muutusi
- oskab arvutist otsida infot

Hindamine üles

Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Kui hinnatakse numbriliselt, siis pannakse hinne loodusõpetusse, sissekanne: töö teostatud avastusõppe tunnis. Hinne kujuneb poolaasta lõpuks. Aktiivne osavõtt tundidest.