Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2013. a. kell 14.58
Muudetud: 29. detsember 2013. a. kell 14.28

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 20-24.01.2014

1. tund
L.10 Mida sööb Karlheinz? Verbide essen, lesen, sprechen , nehmen pööramine.
2. tund
Dialoogid- Kuidas maitseb?Artikli kasutamine toiduainete ees. Harjutused tv.

II nädal 27-31.01.2014
1. tund
Me lähme M. Thomasesse. Verbi mögen kasutamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.11 Me ostame toiduaineid. lahutatava liitega verbi pööram.

III nädal 3-7.02.2014
1. tund
Carola sõidab kaubahalli. Es gibt - Akk.
2. tund
koostada jutt tegusõnaga einkaufen Üb.A10

IV nädal 10-14.02.2014
1. tund
omadussõna ilma artiklita, tv. harjutused
2. tund korrata kontrolltööks L.10-11

V nädal 17-21.02.2014
1. tund
Kontrolltöö L.10-11
2. tund
L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Nimis. käänamine koos omaduss. ja umbm. artikliga.

VI nädal 24-28.02.2014
1. tund
Dialoogid, sõnavara õppimine, harjutused
2. tund
Dialoogid - me ostame riideid, mõõblit

VII nädal 3-7.03.2014
1. tund
Dialoogide harjutamine, töövihiku harjutused
2. tund
Dialoogid hindele, sõnavara.

VIII nädal 10-14.03.2014
1. tund
L.13 Kuhu ja kus? Dat. ja Akk. kasutamine.
2. tund
Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused.

IX nädal 24-28.03.2014
1. tund
Dat. ja Akk. eessõnade kasutamine, harjutused
2. tund
Isikulise asesõna käänamine. Harjutused.

X nädal 31.03-4.04.2014
1. tund
Kordamine tööks (L.13)
2. tund
Kontrolltöö (L.13)

XI nädal 7-11.04.2014
1. tund
L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.
2. tund
V. Kunz. Tekst, küsimused, harjutused.

XII nädal 14-18.04.2014
1. tund
L.14 Lisa und Niklas. Tekst, küsimused harjutused.
2. tund
Silke Seiffert, Hausfrau. Sich verbid. Omadussõna määrava art. järel.

XIII nädal 21-25.04.2014
1. tund
W. Schröder, Rentner. Tekst, harjutused.
2. tund
L.14 kordamine tööks.

XIV nädal 28.04-2.05.2014
1. tund
L.14 kontrolltöö.
2. tund
L.15 Meie vaba aeg. Umbisikulise ases. man kasutamine.

XV nädal 5-9.05.2014
1. tund
Günther, spordifänn. Kõrvallausega algav lause.
2. tund
Es kasutamine lauses, harjutused.

XVI nädal 12-16.05.2014
1. tund
Erika loeb ja kirjutab meelsasti. Eessõna von kasutamine, harjutused.
2. tund
Rektion der Verben- harjutused.

XVII nädal 19-23.05.2014
1. tund
L.15 kordamine
2. tund
L.15 kontrolltöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akkusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga.