Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2013. a. kell 13.48
Muudetud: 28. detsember 2014. a. kell 11.51

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5. - 09..jaan
http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/pildid.html

12. - 16. jaan
Tegevused: meeleelundite võimalused (pimesikumängud
kompimise, kuulmise ja haistmise testimiseks). Võrdleme inimese ja linnu nägemist, inimese ja koera
haistmist, inimese ja nahkhiire kuulmist jms.
KÕRV loodusesse: http://www.loodusheli.ee/helid.php -
näiteid, kuidas loomad kuulevad. Võimalus vahepalana
kuulata looduse hääli.

19. - 23. jaan
http://www.purposegames.com/game/skelett-quiz

26.-30. jaan
http://www.youtube.com/watch?v=Uzl6M1YlU3w
http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/

2.-6,veebruar
Praktiline töö: Pulsisageduse mõõtmine rahulikus olekus ja
peale pingutust (nt 20 kükki).
Südame ehitus ja töö http://mudelid.5dvision.ee/syda/

9.-13.veeb
Katse Toiduainete maitsmine Tv lk 27
Lõhnade tundmine

16.-20.veeb
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Nervous_system_diagram_%28dumb%29.png
Katse Naha tundlikkus tv lk 43

23.-27.veeb
http://bio.edu.ee/noor/

2.-6.märts
Väike jutustus ühest inimahvist Tv lk 47

09.-13.märts
http://bio.edu.ee/noor/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest