Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 25. oktoober 2013. a. kell 10.26
Muudetud: 6. november 2013. a. kell 12.07

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

29.10 
Algebra pusle 
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html 
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

05.11 
Sudoko 
http://www.jigsawdoku.com/ 

12.11 
Kaartidest raam - nuputamine 
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298 

19.11 
Aritmeetika 
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773 

26.11 
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks 
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html 
03.12 
Jaguvuse tunnused 
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html 

10.12 
Arvestuslik töö 

17.12 
Silmamõõdumäng 
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks. 
Oskab kasutada arvutit töövahendina. 
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Arvestuslik hinne pannakse välja 2. ja 4. veerandi lõpul. Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 308, kell 13.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.