Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 22. oktoober 2013. a. kell 19.52
Muudetud: 22. oktoober 2013. a. kell 20.17

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 28. okt - 1. nov
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloogust? tv lk 27

II nädal 4. - 8. nov
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

III nädal 11. - 15. nov
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

IV nädal 18. - 22. nov
Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35

V nädal 25. - 29. nov
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43

VI nädal 2. - 6. dets
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43

VII nädal 9. -13. dets
Vulkaani mudeldamine.

VIII nädal 16. - 20. dets
Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest