Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 22. oktoober 2013. a. kell 07.42
Muudetud: 19. detsember 2013. a. kell 06.53

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.10
Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

06.11
Sudoko
http://www.jigsawdoku.com/

13.11
Kaartidest raam - nuputamine
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298

20.11
Aritmeetika
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773

27.11
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
04.12
Jaguvuse tunnused
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

11.12
Arvestuslik töö

18.12
Silmamõõdumäng
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc249994cf7c77ce0

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse arvestuslik poolaasta hinne.Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse.Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 309, kell 14.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.