Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2013. a. kell 08.14
Muudetud: 2. detsember 2013. a. kell 11.55

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28.10 Maa mudeldamine tv lk. 27
04.11 Maa mudeldamine
11.11 Atlasest registri abil objektide otsimine tv lk. 33
18.11 Arvutikaardid tv lk. 34 - 35
25.11 Kodukoha kaardi tegemine internetis tv lk. 42 - 43
02.12 Loodusvaatlused: mis on muutunud võrreldes sügisega, esimesed talvemärgid - õppekäik
09.12 Kaardil olevale maastikule linna rajamine kasutades leppemärke
16.12 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab registri abil leida atlasest objekte.
Oskab interneti abiga kaarti teha.
Oskab loodust vaadelda ja võrrelda.
Oskab leppemärke kasutades koostada kaarti.
Oskab kasutada internetti info otsimiseks.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb II ja IV veerandi lõpuks.
Konsultatsiooniaeg neljapäeviti kell 15.00 - 16.00 ruumis 307.