Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 18. september 2013. a. kell 15.45
Muudetud: 30. detsember 2013. a. kell 14.23

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritultkodulinna/kodukoha loous-, kultuuri-, haridus-,majandus-ja töökeskkonda ning selle toimimistajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09-06.09
¤ Ajalooallikad
09.09-13.09
¤ Muistsed põllud
16.09-20.09
¤ Muinaseestlaste ja muinassaarlaste uskumused. Muistne usund.
23.09-27.09
¤ Saarlased ja viikingid
30.09-04.10
¤ Saare maakonna maalinnad
07.10-11.10
¤ Kivilinnused ja kirikud Saare maakonnas
14.10-18.10
¤ Õppekäik Kuressaare ajaloomuuseumi

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
¤ tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
¤ tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu
¤ tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
¤ tunneb kohalikkupäritolu vanasõnu, kõnekäände, rahvalaule, muistendeid;
¤ väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
¤ tunneb kohalikke kultuuritraditsioone(käsitöö, rahvarõivad,külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
¤ oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest.

Hindamine üles

Kodulugu on arvestuslik aine A/MA II ja IV veerandil. Numbrilised hinded märgitakse ajaloo päevikusse.