Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2013. a. kell 10.22
Muudetud: 11. aprill 2013. a. kell 14.35

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane oskab eristada kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsamaid esindajaid
teab
- kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate siseehituse ja välisehituse ning sigimise eripärasid
-kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsust looduses ja inimese elus

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.03-29.03
1. Aine- ja energiavahetuse põhijooned
2. Miks on vaja toitu seedida?

01.04-05.04
1. Toiduahelad, nede koostamise põhimõtted
2. Seedimise eripärad

08.04-12.04
1. Loomade hingamine
2. Vereringed

15.04-19.04

1. Püsi- ja kõigusoojasus
2. Ränded

22.04-26.04

1. Selgroogsete paljunemine
2. Embrüogenees

29.04-03.05

1. Postembrüogenees
2. Moondega ja otsene areng

06.05-10.05

1. Järglaste eest hoolitsemine
2. Imetajate tähtsus looduses

13.05-17.05

1. Imetajate tähtsus inimese elus
2. Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad eristada erinevaid loomarühmi.
Oskavad lugeda jooniseid ja skeeme
Oskavad koostada erinevaid toiduahelaid
Teavad loomade tähtsust looduses ja inimese elus

Hindamine üles

Veerandi jooksul kaks kontrolltööd. Lisaks hinnatakse tunnitöid ja töövihiku täitmist tundides.
Hinne ,,5" pannakse 90 -100% punktisummast
,,4" ,, 75 - 89% ,,
,,3" ,, 50 - 74% ,,
,,2" ,, 18 -49% ,,
,,1" ,, alla 18% ,,