Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2012. a. kell 13.38
Muudetud: 28. detsember 2012. a. kell 16.18

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

VI kursus

1. nädal 21-25.01.2013

1. tund Zeitformen. Hilde und Fritz erzählen
2. tund Zeitformen.

2. nädal 28.01-1.02.2013

1. tund Dr. Eugen Striegel.
2. tund Pronominaladverbien.

3. nädal 4-8.02.2013

1. tund Wiederholung zur KA. (Wörter A1, B1, Zeitformen)
2. tund Kontrollarbeit

4. nädal 11-15.02.2013

1. tund Carsten und Thorsten.
2. tund Übungen mit Zeitformen.

5. nädal 18-22.02.2013

1. tund Wiederholung (C1)
2. tund Wörterkontrolle (L.5-C1)

6. nädal 25.02-1.03.2013

1. tund Rund um das Berufsleben
2. tund Eine Arbeitsstelle suchen.

7. nädal 4.-8.03.2013

1. tund Einen richtigen Beruf finden.
2. tund Spiele mit Berufen.

8. nädal 11-15.03.2013

1. tund Fragen mit Fragewörtern.
2. tund Interview mit M. Klein.

9. nädal 18-22.03.2013

1. tund Fragen mit Verben.
2. tund Interview mit. I. Weiss.

10. nädal 25-28.03.2013

1. tund Wiederholung der Wendungen .
2. tund Stundenkontrolle auf Wendungen.

11. nädal 1-5.04.2013

1. tund Verschiedene Wohnformen .
2. tund Wo wohne ich?

12. nädal 9-13.04.2012

1. tund Ich beschreibe meine Wohnverhältnisse. (im allgemeinen)
2. tund Ich beschreibe meine Wohnverhältnisse (genauer).

13. nädal 16-20.04.2012

1. tund Über meine Wohnverhältnisse erzählen.
2. tund Meine Wohnverhältnisse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased oskavad:
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi
*teha intervjuud etteantud märksõnade abil
*rääkida oma elutingimustest, elukohast

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub kolmapäeval peale 8. tundi. Vajalik eelnev registreerimine.