Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2012. a. kell 12.53
Muudetud: 28. detsember 2012. a. kell 16.34

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus

1. nädal 21-25.01.2013

1. tund L.9 kordamine . Modaaltegusõna koos lahutatava liitega verbiga.
2. tund L.9 Tunnikontroll.

2. nädal 28.01-1.02.2013

1. tund L.10 Head isu! Lõunamenüü.
2. tund Kuidas maitseb? Dialoogid. Artikli kasutamine toiduainete ees.

3. nädal 4-8.02.2013

1. tund Sisehääliku muutusega verbi pööramine, tv. harjutused
2. tund L.11 Me ostame toiduaineid. Sõnavara, verbi pööramine.

4. nädal 11.-15.02.2013

1. tund Carola sõidab kaubahalli. für+ Akk.
2. tund Lühikese jutu koostamine ostmise teemal etteantud sõnavaraga.

5. nädal 18-23.02.2013

1. tund Omadussõna ilma artiklita Akk. ja Dat. Töövihiku harjutused
2. tund Sõnavara kontroll (L.10-11)

6. nädal 25.02-1.03.2013

1. tund L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Sõnavara. Omadussõna umbm. artikli järel.
2. tund Dialoogide lugemine, koostamine. Mida ma vajan?

7. nädal 4-8.03.2013

1. tund Ma ostan riideid. (dialoog kaupluses)
2. tund Ma ostan mööblit. (dialoog mööblipoes)

8. nädal 11-15.03.2013

1. tund L.13 Küsimused kuhu? ja kus? Kus on minu prillid?
2. tund Kuhu panna laud? Akk. koos eessõnadega

9. nädal 25-28.03.2013

1. tund Eessõnade kasutamine dativis ja akusativis. harjutused töövihikus.
2. tund Isikulise asesõna käänamine. Harjutused.

10. nädal 1-5.04.2013

1. tund Korrata tööks L.13
2. tund Kontrolltöö L.13

11. nädal 8-12.04.2013

1. tund L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Volker Kunz.
2. tund Sidesõnade kasutamine pea-ja kõrvallause ühendajana.

12. nädal 15-19.04.2013

1. tund Lisa ja Niklas. Saksa koolisüsteem
2. tund Umbmäärased, näitavad ja küsivad asesõnad, nende kasutamine

13. nädal 22-26.04.2013

1. tund Silke Seiffert. Sich verbid, nende pööramine.
2. tund Omadussõna määrava artikli järel.

14. nädal 29.04-3.05.2013

1. tund Wilhelm Schröder.
2. tund Harjutused töövihikust.

15.nädal 6-10.05.2013

1. tund Kordamine tööks (L.14)
2. tund Kontrolltöö (L.14)

16. nädal 13-17.05.2013

1. tund L.15 Meie vaba aeg. Sõnavara.
2. tund Günther, spordifänn. Es kasutamine .

17. nädal 20-24.05.2013

1. tund Erika loeb ja kirjutab meelsasti.
2. tund Eessõna von kasutamine. Töövihiku harjutused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks õpilased oskavad:
*rääkida toitudest, mida nad söövad ja mida ei armasta
*tellida sööke ja jooke
*osta teatud rõivaid ja mööblit (dialoog)
*rääkida, kus ruumis asjad asuvad või kuhu need panna
* moodustada liitlauset kasutades erinevaid sidesõnu
*kasutada omadussõna ees määravat ja umbmäärast artiklit
*moodustada umbisikulist lauset sõnaga- man
*rääkida oma vaba aja tegemistest

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on kolmapäeval peale 8 tundi.