Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Kereme

õpetaja

Loodud: 19. september 2012. a. kell 10.57
Muudetud: 30. oktoober 2013. a. kell 23.24

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui iga päev.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund- Sissejuhatus ainesse. Arvuti tundmine, õpilase hinnang sellele (väike test).
KODUS: Kirjuta vihikusse lugu endast ja oma tegemistest - võta järgmisel tunnil kaasa.

2. tund- Slaidide loomine ning õpetus sellest. joonistusprogramm. arvutijoonistus võistlus
Alustame slaidide koostamisega, teemaks- "MINA ja minu tegemised."
KODUS: Otsi pilte endast ning oma hobidest ja tegemistest (võta need mälupulgal kaasa või saada mailile).
Loo endale gmaili konto.

3. tund- Jätkame slaidide koostamist, lisame tausta ja korrigeerime kogu tööd. Moodustame grupid, et läbi viia fotoprojekt, "HUVITAV KURESSAARE".
KODUS: Lõpeta oma esitlus ning saada gmaili konto kaudu enda mailile. HINNE!

4. tund- Õpetaja tutvustab õpilastele programmi, kuidas saab slaididele juurde lisda häält. Joonistame arvutis.
KODUS: Koos vanematega arutades vali endale selle aasta referaadi teema: "MINU KODU JA PERE -TÖÖD JA TEGEMISED"
"HUVITAV LOODUS LÄBI VAATLUSE JA KATSETE (õpetaja annab täpsema teema sõnastuse)

5. tund- Õpilased lõpetavad oma võistlustöö joonistamise ning tutvustavad oma teema valikut, miks just see teema?
KODUS: Kogutud fotodest koostab iga rühm esitluse, kuhu on tekst peale räägitud. (grupis osalejad jagavad fotosid ning koostavad esitluse). Hinnatakse fotodel jäädvustatud huvitavaid ja originaalseid fakte.

6. tund- Rühmad esinevad oma koostatud fotonäitusega./HINNE!
KODUS: Koosta esialgne kava oma tööst, mida soovid selles töös täpsemalt tutvustada.

7. tund- MÄNGUTUND (õpetaja annab õpilastele mängimiseks huvitavaid ja arendavaid mänge)
KODUS: Koosta plakat ühe mängu tutvustamiseks ja lisa, miks see mäng on hea ja mida see õpetab. Paremad ja huvitavamad plakatid paneme ülesse algklassidesse.
Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Kuna tunnis on kehtestatud kindlad reeglid (reeglistiku täitmine).

Hindamine üles

Kodused tööd- hinded alati iga kodutöö valmimisel, samas hinnatakse ka aktiivsust tunnis.