Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2012. a. kell 10.31
Muudetud: 28. detsember 2012. a. kell 14.16

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursus

1. nädal
03.09. - 07.09.2012
1. tund
L.2 Meine Sommerferien. Relativpronomen.
2. tund
Relativpronomen. Übungen.
2. nädal
10.09.-14.09.2012
1. tund
Legende "Ferry " Porsche. Lesen, übersetzen.
2. tund
Übungen mit Relativpronomen. Datum.
3. nädal
17.09.-21.09.2012
1. tund
Legende "Ferry" Porsche. Relativpronomen.
2. tund
Relativpronomen- Wiederholung
4. nädal
24.09.-28.09.2012
1. tund
Test (Relativpronomen)
2. tund
L.3 Rund um die Erde.
5. nädal
01.10.-05.10.2012
1. tund
L.3 Rund um die Erde.
2. tund
Die sechs Erdteile. - lesen, übers. Fragen beantworten.
6. nädal
08.10.-12.10.2012
1. tund
Artikel bei geogr. Namen. Übungen
2. tund
Verschiedene Völker, verschiedene Länder.
7. nädal
15.10 -19.10.2012
1. tund
Komparation. Die EU und die UNO.
2. tund
Andreas, Mariella, Maarika. Wiederholung (Land, Nation, Sprache).
8. nädal
29.10.-02.11.2012
1. tund
Test (Land, Nation, Sprache)
2. tund
L.4 Klima und Natur.
9. nädal
05.11.-09.11.2012
1. tund
Das Klima in Deutschland und Eastland.
2. tund
Wie ist das Wetter heute? Adjektive vor den Substantiven.
10 nädal
12.11.-16.11.2012
1. tund
Haben Sie schon das Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter. Wiederholung zur KA.
11. nädal
19.11.-23.11.2011
1. tund
Test (L.4-Das Wetter)
2. tund
Friesenlied. Natur- das sind auch die Tiere.
12. nädal
26.11.-30.11.2012
1. tund
Märchen- Hans im Glück. (lesen, übers. Wörter)
2. tund
Hans im Glück. Grundformen.
13. nädal
03.12.-07.12.2012
1. tund
Hans im Glück. Das Perfekt und das Plussquamperfekt.
14. nädal
10.12.-14.12.2012
1. tund
Wiederholung zur KA. (L.4- Grundformen)
2. tund
KA. (L.4)
15. nädal
17.12.-21.12.2012
1. tund
Weihnachtsgebäck.
2. tund
Weihnachtsgeback essen, Rezepte mit.
16. nädal
07.01.-11.2013
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege.
2. tund
Hilde und Fritz. Das Futurum.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

12. klassi esimese poolaasta lõpuks õpilased oskavad:

*kasutada kõrvallause ühendava sõnana siduvat asesõna
*kasutada artiklit geograafiliste nimede ees
*öelda ja kirjutada Euroopa maade, keelte, rahvaste nimesid saksa keeles
*rääkida ja kirjutada ilmast erinevatel aastaaegadel
*aru saada ilmateatest saksa keeles
*kasutada täis ja enneminevikku
*lugeda ja tõlkida muinasjuttu õpitud sõnavara abiga
*kirjeldada ühte jõulutoitu (küpsetist)

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub teisipäeval 15.30-16.30. Vajalik eelnev registreerimine.