Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 22. august 2012. a. kell 11.16
Muudetud: 12. november 2012. a. kell 11.45

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
03.09.-07.09.2012
1. tund
L.15 Unsere Freizeit I, das Indefinitpronomen man
2. tund
L.15 Günther, der Sportfan. Satz mit dem Nebensatz.
2. nädal
10.09.-14.09.2012
1. tund
L.15 Nebensätze. Der Gebrauch von "es".
2. tund
L.15-C Erika liest und schreibt gern. Präposition von.
3. nädal
17.09.-21.09.2012
1. tund
L.16 Unsere Freizeit II . Konrad Krämer, der Musiker. Genitiv.
2. tund
Genitivbildung. Übungen.
4. nädal
24.09.-28.09.2012
1. tund
L.16-B Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil."sein" im Prät.
2. tund
L.16-c Meinhard und seine Tante.
5. nädal
03.10.-05.10.2012
1. tund
L.16 Was mache ich in meiner Freizeit.
2. tund
Kordav kontrolltöö L.15-16
6. nädal
08.10.-12.10.2012
1. tund
Stundenkontrolle (L.15-16 Wörter, Genitiv)
2. tund
L.17 Wie komme ich zur Post? Präpositionen.
7. nädal
15.10.-19.10.2012
1. tund
L.17. Öffnungszeiten. Grundformen der regelmässigen Verben.
2. tund
Es ist schon ziemlich dringend. Grundformen.
8. nädal
29.10.-02.11.2012
1. tund
L.17 Wo ist eine Bushaltestelle? Das Präteritum
2. tund
L.17 Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
9.nädal
05.11.-19.11.2012
1. tund
Wie gehe ich zum Stadtzentrum? (zur Schule , nach Hause). Unreg. Verben.
2. tund
L.17. Den Weg erklären. Unregelmässige Verben.
10. nädal
12.11.-16.11.2012
Den weg erklären.
1. tund
L.18 Notruf. Das Perfekt.
Infinitiv mit oder ohne "zu", Übungen
2. tund
Test (Grundformen der unregelm. Verben)
11. nädal
19.11.-23.11.2012
1. tund
Hilfe! Unser Fernseher brennt! Imperativ.
2. tund
Übungen mit Imperativ. Wiederholung des Wortschatzes.
12. nädal
26.11.-30.12.2012
1. tund
Ein Unfall auf dem Autobahn. Hören und Lesen.
2. tund
Ich fühle mich nicht wohl. Dativergänzung.
13. nädal
03.12.-07.12.2012
1. tund
L.18 Wiederholung. Dialoge mit dem Wortschatz.
2. tund
Üb. aus dem Arbeitsheft
14. nädal
10.12.-14.12.2012
1. tund
Weihnachten in Estland.
2. tund
Weihnachtslieder.
15. nädal
17.12.-21.12.2012
1. tund
Weihnachten in Deutschland. Kuchen und Kekse.
16. nädal
09.01.-13.01.2012
1. tund
Wiederholung der Zeitformen.
2. tund
Üb. aus dem Arbeitsheft.

II kursus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku
* küsida tervise kohta ja rääkida oma tervisest ja haigustest
*rääkida Eestist kasutades õpitud sõnavara

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine teisipäeval 15.30-16.30. Vajalik eelnev registreerimine.