Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a P, 6a T, 6b P, 6b T, 6c P, 6c T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Kereme

õpetaja

Loodud: 23. jaanuar 2012. a. kell 22.10
Muudetud: 13. jaanuar 2013. a. kell 22.02

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui iga päev.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.tund- oma suure töö teostus. Sisulise osa ülevaade. Näitetöö
KODUS; Oma töö kirjutamine ja näitetöö kasutamine.

2. tund- küsimused õpilaste tööde osas, probleemid. Vaatleme ja vormistame oma tööd. Õpetaja abi sisukorra koostamisel.
KODUS: Oma töö vormistamine näitetöö abil

3. tund- Õpilased arutavad koos õpetajaga, millised olid töö teostuse juures kõige raskemad kohad. Lepitakse kokku, millal töö õpetajale esitatakse

4. tund- Uus projekt
http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm
Moodustage 2-3 õpilasega grupid.
Kasutage antud lehekülge ning valige kaaslasega teema, mille registreerite õpetaja juures.
Vaatame ja saadame ühe näitetöö koju.
KODUS: Grupid teostavad töö tegevuse kava, kes, mida teeb, Kuidas teostatakse katse jne
Slaidile.nõpi esinema

5. tund- Õpilased tutvustavad oma töö teemat ja teostust klassile- esinemine
KODUS: töö teostus

6. tund- õpetaja abi töö teostusel, õpilaste küsimused.
KODUS: töö lõpuni teostada, slaidile/häälega/

7. tund-ESINEMINE
Mängud internetis ja mõistekaartide koostamine
KODUS- Koosta mõistekaart ja võta kooli kaasa

8. tund- Esinemistehnika õppimine, analüüsime eelmise tunni esinemisi/kehakeele ja aja kasutamine esinemisel
KODUS- valmista ette lühike jutt, mille esitad kaasõpilastele max 1,5 minuti jooksul

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Kuna tunnis on kehtestatud kindlad reeglid (reeglistiku täitmine).
Esinemine ja eneseväljendus.
Oma töö ja ka kaaslaste tööde analüüsimine,
Tagasiside andmine.

Hindamine üles

Kõik kodused töö saavad õpetaja poolt hinnatud.
Tööd tuleb alati ära teha.

Õpetaja abi alati olemas.
sirje@oesel.edu.ee