Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 8. jaanuar 2012. a. kell 12.46
Muudetud: 8. jaanuar 2012. a. kell 12.46

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
05.09. - 09.09.2011
1. tund
L.2 Rund um das Auto- Autoteile. Imperativ
2. tund
Autoteile. Einen Kreuzworträtsel bilden.
2. nädal
12.09.-16.09.2011
1. tund
Die Fahrschule. Der Infinitiv als Substantiv.
2. tund
Kreuzworträtsel lösen.
3. nädal
19.09.-23.09.2011
1. tund
Legende "Ferry" Porsche. Relativpronomen.
2. tund
Relativpronomen. Übungen. "Ferry" Porsche lesen.
4. nädal
26.09.-30.09.2011
1. tund
Wiederholung (Relativpronomen)
2. tund
Test (Relativpronomen)
5. nädal
03.10.-07.10.2011
1. tund
L.3 Rund um die Erde.
2. tund
Die sechs Erdteile. - lesen, übers. Fragen beantworten.
6. nädal
10.10.-15.10.2011
1. tund
Artikel bei geogr. Namen. Übungen
2. tund
Verschiedene Völker, verschiedene Länder.
7. nädal
1. tund
Komparation. Die EU und die UNO.
2. tund
Andreas, Mariella, Maarika. Wiederholung (Land, Nation, Sprache).
8. nädal
31.10.-04.11.2011
1. tund
Test (Land, Nation, Sprache)
2. tund
L.4 Klima und Natur.
9. nädal
07.11.-11.11.2011
1. tund
Das Klima in Deutschland und Eastland.
2. tund
Wie ist das Wetter heute? Adjektive vor den Substantiven.
10 nädal
14.11.-18.11.2011
1. tund
Haben Sie schon das Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter. Wiederholung zur KA.
11. nädal
21.11.-25.11.2011
1. tund
Test (L.4-Das Wetter)
2. tund
Friesenlied. Natur- das sind auch die Tiere.
12. nädal
28.11.-02.12.2011
1. tund
Märchen- Hans im Glück. (lesen, übers. Wörter)
2. tund
Hans im Glück. Grundformen.
13. nädal
05.12.-09.12.2011
1. tund
Hans im Glück. Das Perfekt und das Plussquamperfekt.
14. nädal
12.12.-16.12.2011
1. tund
Wiederholung zur KA. (L.4- Grundformen)
2. tund
KA. (L.4)
15. nädal
19.12.-23.12.2011
1. tund
Weihnachtsgebäck.
2. tund
Weihnachtsgeback essen, Rezepte mit.
16. nädal
09.01.-13.01.2012
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege.
2. tund
Hilde und Fritz. Das Futurum.

II kursus

1. nädal 16-20.01.2012

1. tund Zeitformen. Hilde und Fritz erzählen
2. tund Zeitformen.

2. nädal 23-27.01.2012

1. tund Dr. Eugen Striegel.
2. tund Pronominaladverbien.

3. nädal 30.01-3.02.2012

1. tund Wiederholung zur KA. (Wörter A1, B1, Zeitformen)
2. tund Kontrollarbeit

4. nädal 6-10.02.2012

1. tund Carsten und Thorsten.
2. tund Übungen mit Zeitformen.

5. nädal 13-17.02.2012

1. tund Wiederholung (C1)
2. tund Wörterkontrolle (L.5-C1)

6. nädal 20-23.02.2012

1. tund Rund um das Berufsleben
2. tund Eine Arbeitsstelle suchen.

7. nädal 27.02-2.03.2012

1. tund Einen richtigen Beruf finden.
2. tund Spiele mit Berufen.

8. nädal 5-9.03.2012

1. tund Wie entsteht ein Haus?
2. tund Rund um das Bauen.

9. nädal 12-16.03.2012

1. tund Geschlecht der Substantive.
2. tund Baukunst.

10 nädal 26-30.03.2012

1. tund Untrennbare Präfixe.
2. tund Trennbare Präfixe.

11. nädal 2-5.04.2012

1. tund Verschiedene Wohnformen .
2. tund Wo wohne ich?

12. nädal 9-13.04.2012

1. tund Ich beschreibe meine Wohnverhältnisse. (im allgemeinen)
2. tund Ich beschreibe meine Wohnverhältnisse (genauer).

13. nädal 16-20.04.2012

1. tund Über meine Wohnverhältnisse erzählen.
2. tund Meine Wohnverhältnisse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

12. klassi esimese poolaasta lõpuks õpilased oskavad:
* koostada ja lahendada ristsõna auto põhiosade kohta
*kasutada kõrvallause ühendava sõnana siduvat asesõna
*kasutada artiklit geograafiliste nimede ees
*öelda ja kirjutada Euroopa maade, keelte, rahvaste nimesid saksa keeles
*rääkida ja kirjutada ilmast erinevatel aastaaegadel
*aru saada ilmateatest saksa keeles
*kasutada täis ja enneminevikku
*lugeda ja tõlkida muinasjuttu õpitud sõnavara abiga
*kirjeldada ühte jõulutoitu (küpsetist)

II kursuse lõpuks õpilaswed oskavad:

*jutustada ühel valitud teemadest
*moodustada ajavorme saksa keeles
*nimetada erinevaid elukutseid, rääkida elukutse valiku teemal
*rääkida oma soovidest elukutse valikul
*kasutada ehituskunstiga seotud sõnavara
*kirjeldada oma maja (korterit), selle asukohta, sisustust, unelmate kodu
*moodustada erinevaid vorme lahutamatute eesliidetega verbidel
*moodustada erinevaid vorme lahutatavate eesliidetega verbidel

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Kõik puudulikud hinded tuleb järele vastata.