Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 14. jaanuar 2021. a. kell 07.19
Muudetud: 14. jaanuar 2021. a. kell 07.19

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Aine eesmärk on õpilast suunata kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. – 29.01
Ülesanne 1. Arvuta nurgad ja määra selle liik. https://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01 *
Ülesanne 2. Arvuta nurgad.https://learningapps.org/watch.php?v=p6eptude201&allowFullscreen=1 *
Ülesanne 3. Lahenda küsimusi nurkade kohta. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3107 *
Ülesanne 4. Arvuta vajalikud nurgad. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3106 *
Ülesanne 5. Lahenda test, mängu kood on 557504. https://join.quizizz.com *
Ülesanne 6. Vali õige. Mitu osa pitsast on söödud. http://www.primarygames.com/fractions/congrats.htm *
Ülesanne 7. Leia vastus. Kirjuta välja see oluline lause. https://learningapps.org/3004522 *
Ülesanne 8. Arvuta peast. Vali vähemalt KESKMINE tase ja (+-x:) märk. Arvuta, kuni aeg otsa saab. http://pelala.net/calc/ *

01. - 05.02
Harilikud murrud ja kümnendmurrud
Ülesanne 1. Kirjuta kümnendmurruna. Lahenda, kuni kõik lehed tehtud saavad. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313 *
Ülesanne 2. Lahenda küsimused kümnendmurdude kohta. Kõike neist ei ole veel õppinud - improviseeri või guugelda vajadusel. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099 *
Ülesanne 3. Meenuta nurki ja nende liike. Vali kõik tõesed laused. Kirjuta, kuidas läks. https://www.taskutark.ee/m/test/geomeetrilised-kujundid-nurk-leia-koik-toesed-laused/ *
Ülesanne 4. Lahenda arvu ja täherägastik. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/view1470066 *
Ülesanne 5. Leia täherägastikust etteantud kümnendmurdudega seotud sõnad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1465964 *
Ülesanne 6. Vii murd ja talle sobiv pilt kokku. Kirjuta, kuidas läks. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm *

08. -12.02
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta mitu õiget 10-st küsimusest said. https://learningapps.org/view1357904 *
Ülesanne 2. Ümarda naturaalarve ja kümnendmurde. Tee tehteid, kuni programm ütleb, et oled juba piisavalt osav. Kuidas läks?http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine *
Ülesanne 3. Liida kümnendmurde. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2 *
Ülesanne 4. Lahutamine. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2 *
Ülesanne 5. Pane puslepilt kokku lohistades vastuse juures olev pilt õige vastusega kokku. Lahenda vähemalt kolm tükki. Kuidas läks? https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_fractions.html *
Ülesanne 6. Järjesta kümnendmurde. Lahenda läbi vähemalt kaks erinevat. Kuidas läks? http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/decimals.html *
Ülesanne 7. Aita sööklatädil õpilaste ostusumma kokku liita. Arvuta kiirelt ja päästa sööklatädi töö! Kuidas läks? https://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html *

15. – 19.02
Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337 *
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
Ülesanne 8. Kui kõik ülejäänud ülesanded on valmis, siis harjuta TUNNI LÕPUNI kümnendmurdude liitmist ja lahutamist. Vali Kümnendmurrud -> LiitLahutamine. Proovi erinevaid tasemeid. Kirjuta, mitu minutit tegelesid pranglimisega ja kuidas läks. http://www.miksike.ee/#pranglimine/training *

VAHEAEG

01. – 05.03
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta, mitu haid said kätte. https://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html *
Ülesanne 2. Võrdle arve. Kirjuta, kuidas sul läks. https://www.free-training-tutorial.com/place-value/greaterthan.html *
Ülesanne 3. Vähenda palle tulistades kokku pallid, mille summa annab 1. Kirjuta, millisele tasemele jõudsid. https://www.mathplayground.com/number_bonds_decimals.html *
Ülesanne 4. Pane õpetuse järgi paika vastavad suhted ja võida mäng. Kuidas läks? https://mathsnacks.com/ratio-rumble.html *
Ülesanne 5. Liida naturaalarve ja kümnendmurde ja lõhu müür. Vali: Addition - A.4 add two digit numbers and tens - year 5 - vali sobiv tase. Kirjuta, kuidas läks. https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/292/Montys_Maths_Wall *
Ülesanne 6. Ümardamine. Mängu kood on 349057. Kirjuta, kuidas läks. https://join.quizizz.com *

08. – 12.03
Tehted kümnendmurdudega. Kümnendmurdude korrutamine järguühikuga.

1. Korda kümnendmurdude korrutamisel järguühikutega reegleid: 1) 10; 100; 100 jne. Kas said aru? http://www.surju.edu.ee/index.php/oppematerjalid-101398579/matemaatika/5-klass/185-51-kuemnendmurru-korruamine-ja-jagamine-jaerguuehikuga-10-100-1000-10-000- *
2. Korda kümnendmurdude korrutamisel järguühikutega reegleid: 1) 0,1; 0,01; 0,001 jne. Kas said aru? http://www.surju.edu.ee/index.php/oppematerjalid-101398579/matemaatika/5-klass/186-52-kuemnendmurru-korrutamine-ja-jagamine-jaerguuehikuga-01-001-0001-00001- *
Ülesanne 1. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikuga. Üks tehetest on vale. Kirjuta vastuseks, mitmes tehe see on. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 2. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga. Kirjuta mitu õiget vastust 10-st said. https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/ *
Ülesanne 3. Lahenda KOLM taset kümnendmurdude korrutamist ja jagamist järguühikutega. NB! Koma asemel kasuta PUNKTI! Kirjuta, mitu viga kokku tegid nende 3 taseme peale. https://www.mathgames.com/skill/6.46-multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten *
Ülesanne 4. Lahenda test järguühikuga korrutamise ja ühikute teisendamise peale. Mängu kood on 522152. Kasuta OMA NIME. Ühine mänguga lehel https://join.quizizz.com. *
Ülesanne 5. Teisenda mõõtühikuid. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kool.ee/?9780 *
Ülesanne 6. Teisenda mõõtühikuid. Kuidas läks? https://learningapps.org/722609 *
Ülesanne 7. Teisenda pikkusühikuid. Kirjuta oma hinne. http://www.kool.ee/?9787 *
Ülesanne 8. Teisenda pikkus- ja pindalaühikuid. Kirjuta, kuidas läks? https://learningapps.org/watch.php?v=pa4ynkk7n01&allowFullscreen=1 *

15. – 19.03
Kümnendmurdude korrutamine

Ülesanne 1. Meenuta, kuidas käib kümnendmurdude korrutamine. Loe läbi tekst ja vaata näiteid. Kas said aru? https://www.taskutark.ee/m/kumnendmurdude-korrutamine/ *
Ülesanne 2. Leia tehetele õiged vastused. Kiiremaks lahendamiseks otsusta komakohtade arvu ja viimaste arvude korrutise järgi. Kuidas läks? https://learningapps.org/view1409097 *
Ülesanne 3. Sõida autoga läbi õigest tehtest. Kirjuta siia oma tulemus. https://www.mathnook.com/math/math-speed-racing-decimal-multiplication.html *
Ülesanne 4. Söö kalaga kümnendmurde kasvavas järjekorras. Võida järjest 5 taset. Kuidas läks? http://www.mathpup.com/games/feeding-fish/feeding-fish-decimals.html *
Ülesanne 5. Test: naturaalarvude ümardamine. Mängu kood on 446039. Mäng asub lehel https://join.quizizz.com. Lahenda, kuni oled saanud vähemalt üle 50% vastustest õiged. Kuidas läks? *
Ülesanne 6. Korruta kümnendmurde, kuni programm leiab, et oled piisavalt harjutanud. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine *

22. – 26.03
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine
Ülesanne 1. Arvuta: liida, lahuta ja korruta järguühikutega. Lahenda kõik 20 ülesannet. Kirjuta vastuseks mitu õiget vastust said. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12f-l5-mpnv600-nk-ppnv600 *
Ülesanne 2. Meenuta kümnendmurru jagamist naturaalarvuga. Kas oskad?https://www.taskutark.ee/m/kumnendmurru-jagamine-naturaalarvuga/ *
Ülesanne 3. Jaga peast kümnendmurde naturaalarvuga. Kirjuta, mitu õiget 20-st tehtest said. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j128-la-mpnv600-nk-ppnv600 *
Ülesanne 4. Logi sisse läbi eKooli ja uuri teooriat ja seejärel lahenda teksti lõpus olevaid ülesandeid. Kuidas läks? https://www.opiq.ee/kit/102/chapter/6133#s35357 *
Ülesanne 5. Lahenda ingliskeelseid ülesandeid naturaalarvuga jagamise kohta. Vajadusel arvuta vihikusse. Proovi lahendada kõik kolm taset. Kuidas läks? https://www.mathgames.com/skill/6.45-divide-decimals-by-whole-numbers *
Ülesanne 6. Jaga kümnendmurde naturaalarvuga. Vajadusel lahenda vihikusse. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1 *
Ülesanne 7. Lahenda piltmõistatus ja kirjuta siia vastus. *

29.03 – 02.04
Tehted kümnendmurdudega. Aritmeetiline keskmine.
Ülesanne 1. Kümnendmurdude korrutamine järguühikuga. Mängi, kuni saad miljonäriks. Mitu korda läbi mängisid? https://learningapps.org/watch?v=pm44ecu1j16
Ülesanne 2. Loe, mis on aritmeetiline keskmine. Lugesid läbi?http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0012/index.html *
Ülesanne 3. Arvuta arvude aritmeetiline keskmine. Anna vastus ümardatuna kümnendikeni. NB! Koma asemel kasuta punkti! Vajadusel arvuta paberil. https://www.mathgames.com/skill/6.87-calculate-mean
Ülesanne 4. Jaga kümnendmurde naturaalarvuga. Kasuta punkti! Lahenda ühe ülesande kolm taset. Kuidas läks? https://www.mathgames.com/skill/7.102-divide-decimals
Ülesanne 5. Võrdle kümnendmurde. Kuidas läks? https://learningapps.org/1413873
Ülesanne 6. Lahenda test. Lahenda, kuni oled saanud üle 50 %. Kirjuta kasutajaks oma nimi. Testi kood on 267012. Kuidas läks? https://join.quizizz.com

05. – 09.04
Tehted kümnendmurdudega, aritmeetiline keskmine ja plaanimõõt
Ülesanne 1. Lahenda ülesandeid aritmeetilise keskmise arvutamiseks. Võistle arvuti vastu või mängi sõbraga. Kirjuta kuidas läks. https://learningapps.org/7018636
Ülesanne 2. Loe läbi ja tuleta meelde, mis on plaanimõõt. Kas mäletasid? https://www.taskutark.ee/m/mootkava-plaanimoot/
Ülesanne 3. Lahenda ülesandeid plaanimõõdu ja mõõtkava kohta. Vajadusel arvuta vihikus. Kuidas läks? https://learningapps.org/7019339
Ülesanne 4. Kasuta https://kaart.delfi.ee/ joonlaua funktsiooni ja leia millise kahe linna vahemaa linnulennult on 350 km.
Ülesanne 5. Test! Tehted kümnendmurdudega. Arvutamisel võid vajadusel kasutada paberit. Mängu kood on 703503, https://join.quizizz.com. Pane kasutajaks oma nimi. Kirjuta siia oma tulemus.
Ülesanne 6. Pane kolmnurkadest kokku ruut. Vastuseks kirjuta, kas said hakkama? https://www.geogebra.org/m/E4UwaXYa

12 – 16.04
Tehted kümnendmurdudega, risttahukas
Ülesanne 1. Mine Miksikese lehele. Vali KÜMNENDMURRUD -> JUHUTEHE->TRENNIVÄLJAK. Lahenda, kuni aeg saab otsa. Kirjuta siia, mitu punkti teenisid. https://www.miksike.ee/#pranglimine/training *
Ülesanne 2. Loe risttahuka ja kuubi, nende pindala leidmise kohta. Vajadusel jäta lehekülg kuni töölehe täitmiseni lahti, saad sealt abi. Kas lugesid läbi ja said aru? https://www.taskutark.ee/m/risttahukas-ja-kuup-risttahuka-ja-kuubi-pindala/
Ülesanne 3. Sorteeri välja kujundid, mis on risttahukad õigesse karpi. Kuidas läks? https://learningapps.org/2565607
Ülesanne 4. Lahenda ristsõna risttahuka kohta. Kas leidsid kirjavea? https://learningapps.org/2286273
Ülesanne 5. Lahenda test risttahuka, kuubi ja nende pindalade kohta. Lahenda, kuni oled saanud üle 50%. Mängu kood on 972550. Kasuta oma nime. Kirjuta siia oma tulemus. https://join.quizizz.com
Ülesanne 6. Lahenda 10 ingliskeelset tekstülesannet, vajadusel arvuta paberil. Kirjuta, mitu õiget vastust said. https://www.studyladder.com/games/activity/adding-and-subtracting-decimals-21322
Ülesanne 7. Leia risttahuka täispindala, kui pikkus (lenght) on 2, laius (width) on 3 ja kõrgus (height) on 5 ühikut. Pane risttahuka mõõtmed paika ja tekita risttahuka pinnalaotus. Arvuta või loe kokku tekkinud ühikruudud. Kirjuta siia saadud vastus pindalaühikutes. https://www.geogebra.org/m/fmbmkpj7

VAHEAEG

26 .- 30.04
Risttahuka ruumala
Ülesanne 1. Tuleta meelde risttahuka ja kuubi ruumala arvutamine. Kas oskad? https://www.taskutark.ee/m/risttahuka-ja-kuubi-ruumala/ *
Ülesanne 2. Leia risttahukate ruumalad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1728075 *
Ülesanne 3. Lahenda test 5. klassi geomeetriliste kujundite tundmise peale. Kirjuta siia oma tulemus. http://www.mathema.ee/testid/5/geoE.html *
Ülesanne 4. Leia kuupidest koosnevate kujundite ruumalad. Lahenda kõik 4 taset. Kirjuta siia oma tulemus. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/VolumeShapesShoot.htm *
Ülesanne 5. Uuri risttahuka ruumala muutumist, kui muudad tema erinevaid mõõtmeid. Vasta siia, mitu kuupühikut on suurim võimalik ruumala antud ülesandes. https://www.geogebra.org/m/AUQA4nkZ *

03. – 07.05
Ruumiline mõtlemine (loenda kuupe) - https://www.mathplayground.com/cube_perspective.html
Koordinaatteljestic (paiguta tulnukas õigesse kohta) - https://www.mathplayground.com/spaceboyrescue.html
Nuputa - http://wwArvuta risttahuka täispindala (tahkude pindalade summa) - https://www.ixl.com/math/grade-6/surface-area-of-cubes-and-rectangular-prisms
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm
Lahenda ristsõna geomeetriliste kujundite kohta - http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
Matmaatlised mõisted - http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5190

10. – 14.05
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html

17. – 21.05
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html

24. - 28.05
Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html w.ttkool.ut.ee/nuputa/

31. 05 . 04,06
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html
Järjesta lapsed pikkuse järgi kahanevalt - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/11242/edit
Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html w.ttkool.ut.ee/nuputa/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

•Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
•Oskab kasutada arvutit töövahendina.
•Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvestuslik
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Hindamine toimub vastavalt KG hindamisjuhendile).
* aktiivne osavõtt tundidest