Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12881 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 17. september 2020. a. kell 07.48
Muudetud: 18. september 2020. a. kell 12.52

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
Pranglimine
http://www.miksike.ee/

korrutustabel
https://quizlet.com/class/730048/?fbclid=IwAR1p1znWTnt-t5SiF7UABGQ8ORQVTLBd68g_hXnDBt9Mc0z5TKzJtLbCEcE

Loogikamängud
https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html


2. nädal

Rooma numbrid
http://www.aaamath.com/g4_28wx1.htm#section2
https://www.taskutark.ee/m/test/rooma-numbrid-vali-oiged-numbrid/
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm
https://www.factmonster.com/math/roman

Roomanumbrite kalkulaator enesekontrolliks:
https://www.kalkulaator.ee/et/rooma-numbrite-teisendamine

Loogikamängud
https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

3. nädal

Arvkiir
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html - tase 1
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html - tase 2
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html - tase 3
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html
Ümardamine
http://www.kool.ee/?10323
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10337
http://www.kool.ee/?10343
http://www.kool.ee/?10335
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Naturaalarvude kordamine
http://www.kool.ee/?10351

4. nädal

https://eis.ekk.edu.ee/eis/testid/4256/0/nimekirjad/49794

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

Arvavaldis
https://learningapps.org/1191490
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Tähe arvväärtuse leidmine
https://learningapps.org/1174457
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-