Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 22.14
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 22.32

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kunstiõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane
- arendab oma vaatlusoskust ning kujutlusvõimet ;
- arendab kujundilist ja ruumilist mõtlemist;
- omandab loovtegevuse kogemusi, arendades loovust;
- õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid ja viise;
- omandab teadmisi kunstiliikidest ja -ajaloost;
- õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab kunstimaitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10.03
Taksikoera joonistamine- õlipastell

17.03
kevade märgid - vabajoonistamine

24.03.
Linnud on kohal - guašš

31.03.
Kaart lihavõttepühadeks

07.04.
Lihavõttejänes - viltpliiatsid

14.04.
Kassikontsert - rühmatöö

28.04.
Kevad - vaba joonistamine

05.05.
Õunapuud õitsevad - pudelipõhja trükk (guašš)

12.05.
Kaart emadepäevaks.

19.05.
Liblikas- õlipastell + akvarellvärvid

26.05.
Sirelid vaasis - guašš

02.05.
Suvele vastu - kollaaž

09.06.
Projektipäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
ˇ omandab teadmisi erinevate materjalide ja töövahendite kohta;
ˇ oskab erinevaid materjale ja töövahendeid oma loomingulises tegevuses kasutada;
ˇ kasutab materjale säästlikult;
ˇ tutvub erinevate tehnikatega;
ˇ oskab töökohta tööks organiseerida;
ˇ täidab töötades ohutusnõudeid, tagab korra ja puhtuse töökeskkonnas;
ˇ oskab teha lihtsamaid korrastustöid;
ˇ oskab näha ilu enda ümber

Hindamine üles

*Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus,loomingulisus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis, eKoolis kajastuvad ka õpilase puudumised ja teated ning märkused. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestri lõpus antakse õpilasele tagasiside järgmiste osaoskuste omandamise kohta:
1. Oskad kasutada õpitud töövõtteid.
2. Sul on kaasas vajalikud töövahendid.
3. Teed oma tööd hoolikalt ja viid alustatu lõpuni.