Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Keemia: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irja Truumaa

keemiaõpetaja

Kontakt: irja.truumaa@oesel.edu.ee

Loodud: 20. märts 2020. a. kell 10.25
Muudetud: 20. märts 2020. a. kell 10.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 35 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Saad selgeks anorgaaniliste liitainete põhiklasside (oksiid, hape, alus, sool) ära tundmise ja keemilised omadused, õpid üht keemilist reaktsiooni üle kandma kogu aineklassile
2. Saad selgeks reaktsioonivõrrandi tasakaalustamise, et oskaksime hiljem arvutada, kui palju lähteaineid on vaja, et mingit ainet saada, ja kui palju saadust tekkib kui lähteainete hulk on teada.
3. Saad selgeks, milline on aatomi ja iooni ehitus ja kuidas seda perioodilisuse tabelist välja lugeda
4. Saad selgeks, kuidas perioodilisuse tabelist lugeda välja milliseid ühendeid hapnikuga, vesinikuga, milliseid happeid ja aluseid Sulle tundmatu element võib moodustada
5. Saad selgeks, milliseid keemilise sideme tüüpe on olemas, kuidas aine valemi ja perioodilisuse tabeli järgi välja lugeda keemilise sideme tüüp , aine ehituse tüüp ja sellest sõltuvalt Sulle tundmatu aine füüsikalised omadused
6. Saad selgeks, kuidas kirjeldatakse füüsikalise protsessi või keemilise reaktsiooni soojusefekti ja kuidas protsessi vaadeldes, graafikuid lugedes aru saada millise soojusefektiga on tegemist
7. Saad selgeks , millest sõltub keemilise reaktsiooni kiirus ja kuidas saab seda mõjutada
8. Saad selgeks , millest sõltub mõlemas suunas toimuva keemilise reaktsiooni keemiline tasakaal ja kuidas saab seda mõjutada
9. Kõikide eelnevate teemade korral - Miks asjad on looduses just nõnda ja mitte teisti?
10. Kuidas õppida pähe võimalikult vähe infot ja tuletada perioodilisuse tabeli , aluste ja soolade ja lahustuvuse tabeli, ning metallide keemilise aktiivsuse rea põhjal võimalikult palju infot keemiliste elementide, lihtainete ja liitainete omaduste kohta

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

-

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-