Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Piret Tenno

HEV-koordinaator

Kontakt: piret.tenno@oesel.edu.ee

Loodud: 16. märts 2020. a. kell 12.18
Muudetud: 16. märts 2020. a. kell 12.29

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kultuur maailmasõdade vahelisel ajal. Lk 78-81
Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel. Lk 86-89
I tund Teise maailmasõja algus. Lk 90-93
Sõja laienemine. Lk 94-97
Teise maailmasõja lõpuaastad. Lk 98-101
Eesti teises maailmasõjas (aastad 1939-41) (lk.102-105)
Eesti teises maailmasõjas (aastad 1941-45) (lk 106-109)
Totaalne sõda (lk 110-113), Kokkuvõte (lk 114)
Maailm pärast teist maailmasõda (lk 10- 13)
Rahvusvahelised suhted (lk 14-17)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Õppetöö toimub individuaalselt üks-ühele eraldi ruumis. Hindamine toimub õppetöö käigus õpilase seisundit ja võimeid arvestades.
Hinnatakse õpilase oskust orienteeruda materjalis teemakohastele küsimustele vastates kirjalikus vormis.